Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC (Thông tư 132) hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Cởi trói cho doanh nghiệp

Theo Thông tư 132, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.

Ngoài báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế, căn cứ vào các thông tin về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tiền lương và các khoản nộp theo lương…, các doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lập các báo cáo kế toán phục vụ cho quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Theo đánh giá của các chuyên gia, khi thực hiện Thông tư 132, doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát (trừ hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ). Đối với sổ kế toán, doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình. Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ không tự xây dựng được biểu mẫu sổ kế toán cho riêng đơn vị mình thì được áp dụng biểu mẫu và phương pháp ghi chép sổ kế toán hướng dẫn tại Thông tư 132.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Luật sư Nguyễn Thị Thu, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội khẳng định việc doanh nghiệp siêu nhỏ không phải lập báo cáo tài chính sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời mang lại lợi ích rất lớn cho nền kinh tế

Theo ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính), việc ban hành Thông tư 132 sẽ đóng góp một phần nhất định cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII và Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã quy định áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ với các biểu mẫu báo cáo đơn giản hơn. Tuy nhiên, đối với một số doanh nghiệp vẫn có những khó khăn nhất định trong việc triển khai áp dụng thông tư này.

Về vấn đề này bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) cho rằng, Thông tư 132 quy định doanh nghiệp siêu nhỏ không phải làm báo cáo tài chính đã góp phần “cởi trói”, gỡ nút thắt đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

Đơn giản hóa tối đa và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp

Cũng theo ông Vũ Đức Chính, Thông tư 132 được xây dựng theo hướng rất đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo cho các doanh nghiệp siêu nhỏ phản ánh và xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước (NSNN), thể hiện qua các nội dung tại phần quy định chung và hướng dẫn cụ thể cho 2 đối tượng áp dụng. Trong đó: doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp doanh thu trừ chi phí. Riêng phần tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ còn có 7 tài khoản kế toán so với 49 tài khoản kế toán quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và so với 76 tài khoản kế toán quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên tỷ lệ doanh thu, trong đó về phương pháp kế toán không quy định tài khoản kế toán mà chỉ hướng dẫn đơn vị ghi đơn trên sổ kế toán; không quy định báo cáo tài chính mà chỉ quy định đơn vị lập báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế.

“Như vậy, để đáp ứng được các yêu cầu về quản lý, đặc biệt là xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp siêu nhỏ với ngân sách nhà nước thì có thể đánh giá, chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132 đã được đơn giản tối đa”, ông Vũ Đức Chính nhận xét.

Theo enternews