Sự kiện - chuyên đề:

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn : Góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp hội nhập và phát triển

VHDN: Với những hoạt động tích cực không ngừng nghỉ, BCH HHDN tỉnh đã tập trung triển khai nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đồng thời động viên các doanh nghiệp ổn định và phát triển SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Đáp ứng nguyện vọng của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nghiệp nữ thành phố và một số doanh nghiệp trọng yếu trên địa bàn tỉnh cần có một tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) chung; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 về việc thành lập HHDN tỉnh. Ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2012, HHDN tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2012-2017).

Trải qua 5 năm hoạt động tích cực không ngừng nghỉ, BCH HHDN tỉnh đã tập trung triển khai nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đồng thời động viên các doanh nghiệp ổn định và phát triển SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Đặc biệt, năm 2017: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,02%; trong đó: Nông lâm nghiệp tăng 2,26%, Công nghiệp – xây dựng tăng 25,56%, Dịch vụ tăng 8,31%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; Xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục tăng, tổng kim ngạch XNK đạt 5,25 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Đẩy mạnh huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, kết cấu hạ tầng được tăng cường; Xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đạt được kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 7.252 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Năm 2017, trên địa bàn thành lập mới 510 doanh nghiệp; nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 2.735 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 17,7 nghìn tỷ đồng. Có 415 chi nhánh và 103 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp đăng ký hoạt động; giải quyết việc làm cho trên 48 nghìn lao động; thu nhập bình quân của người lao động từ 4,5 đến 5 triệu đồng/ tháng. Nộp NSNN 583,6 tỷ đồng.

Hoạt động của HHDN tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi, đó là: Xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên; tham gia xây dựng, tuyên truyền pháp luật, đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp – doanh nhân và các hoạt động văn – thể; tích cực hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác thi đua khen thưởng và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; khuyến khích, ủng hộ mọi  hoạt động của các tổ chức thành viên và quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Hiệp hội.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, HHDN tỉnh nhiệm kỳ II (2018-2023) là: Đoàn kết xây dựng HHDN tỉnh Lạng Sơn thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, hội viên; nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức trong và ngoài tỉnh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp – doanh nhân, góp phần đưa cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn lớn mạnh, hội nhập và phát triển bền vững.

Lê Quang Bình

14:43:26 14-06-2018

VHDN: Với những hoạt động tích cực không ngừng nghỉ, BCH HHDN tỉnh đã tập trung triển khai nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đồng thời động viên các doanh nghiệp ổn định và phát triển SXKD, đảm bảo việc làm, thu […]

Đối tác của chúng tôi