Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc họp phiên chuyên đề pháp luật

Phiên họp chuyên đề pháp luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 1 đến 2/4/2024 tại Nhà Quốc hội. Trong 2 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV tới đây.

 

Hôm nay, ngày 1/4/2024, diễn ra Phiên họp chuyên đề pháp luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến Phiên họp cho ý kiến về 4 dự án luật sửa đổi và 1 dự án luật.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:00:37 01-04-2024

Phiên họp chuyên đề pháp luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 1 đến 2/4/2024 tại Nhà Quốc hội. Trong 2 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa […]

Đối tác của chúng tôi