Sự kiện - chuyên đề:

Khi ta nhìn cờ Tổ quốc

Khi ta nhìn cờ Tổ quốc

Bốn ngàn năm hiện giữa tim mình

Cha xuống biển

Đảo hoá thành cột mốc

Mẹ lên rừng

Cây cỏ hoá chiến binh

Người mở đất đã hoá thành sông núi

Máu xương kia con cháu nợ đời đời

Đất là máu hoà tan vào cát bụi

Máu Tiên Rồng

Máu Lạc Việt ai ơi

Khi ta nhìn cờ Tổ quốc

Dãy Trường Sơn vạn đại dung thân

Mẹ lên núi cùng con giữ đất

Bốn ngàn năm gian khó tảo tần

Cha xuống biển căng buồm vượt sóng

Hoàng Sa, Trường Sa núm ruột không rời

Hạt muối mặn…mồ hôi kết đọng

Đời vạn chài…quê là biển khơi

Khi ta nhìn cờ Tổ quốc

Đã bao lần giặc giã xâm lăng

Qua ngàn năm vẫn không quên được

Xác giặc phơi trên cọc Bạch Đằng

Tiếp bước cha ông lên đường giữ nước

Một tấc biển khơi cũng hoá thành đồng

Trước giặc thù chớ bao giờ khuất phục

Ta là người mang dòng máu Lạc Long

Phan Thành Minh

14:55:33 10-09-2018

Khi ta nhìn cờ Tổ quốc Bốn ngàn năm hiện giữa tim mình Cha xuống biển Đảo hoá thành cột mốc Mẹ lên rừng Cây cỏ hoá chiến binh Người mở đất đã hoá thành sông núi Máu xương kia con cháu nợ đời đời Đất là máu hoà tan vào cát bụi Máu Tiên […]

Đối tác của chúng tôi