Sự kiện - chuyên đề:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, sáng 22/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Đại biểu Cầm Thị Mẫn – Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trong khối Nội chính, các địa phương tiếp tục xác định công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; chủ động nắm chắc tình hình, tập trung xử lý và kịp thời giải quyết các vụ việc, không để phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự xã hội.

camthiman.jpeg
Đại biểu Cầm Thị Mẫn – Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

“Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan thanh tra các cấp trong công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo”, đại biểu Mẫn nói.

Theo Đại biểu Lê Văn Thìn – Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, qua công tác tiếp công dân, phần lớn các vấn đề tập trung khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, nhất là những đơn thư khiếu nại kéo dài. Các vướng mắc phát sinh từ quá trình phát triển kinh tế – xã hội qua các thời kỳ.

“Có những vướng mắc kéo dài rất nhiều năm. Nguyên nhân của những vướng mắc này là do các cơ quan quản lý Nhà nước là chủ yếu, hoặc tại địa phương trước đây thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định pháp luật, hoặc do pháp luật thay đổi qua các thời kỳ mà không áp dụng được các điều khoản chuyển tiếp. Hiện, các vụ việc này hầu như không giải quyết được, nếu áp dụng pháp luật hiện hành cũng không giải quyết được”, đại biểu Thìn chỉ rõ.

le-van-thin.jpeg
Đại biểu Lê Văn Thìn – Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên

Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê lại các vướng mắc, bất cập, phân loại các thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương, vướng mắc nào chưa rõ, cần sự hỗ trợ của các bộ, ngành thì giao cho các bộ, ngành và Tổ công tác của Chính phủ nghiên cứu có những hướng dẫn để giải quyết dứt điểm.

Về lâu dài, đại biểu Thái Thị An Chung – Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý đơn thư sử dụng chung giữa các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH để thuận tiện trong việc quản lý, lưu trữ, tra cứu, xử lý đơn thư và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời đơn thư. Đặc biệt, lựa chọn các vụ việc để tập trung giám sát, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Nêu cụ thể cơ quan, địa phương còn nhiều tồn tại, hạn chế

Trình bày Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, về kết quả tiếp công dân, đối với các cơ quan hành chính, trong năm 2023, có 391.512 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 294.909 vụ việc, có 2.943 đoàn đông người.

doanhongphong.jpeg
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Về kết quả giải quyết khiếu nại, các cơ quan hành chính đã giải quyết 17.463/21.374 vụ việc, đạt 81,7%. Về kết quả giải quyết tố cáo, cơ quan hành chính đã giải quyết 6.618/7.666 vụ việc, đạt 86,3%.

Phân tích những tồn tại, hạn chế, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu một số cơ quan bộ ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật; chất lượng xử lý đơn ở một số địa phương chưa cao, còn tình trạng sai sót, nhầm lẫn, chưa xem xét xử lý kịp thời ngay từ cơ sở.

Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính thấp hơn so với năm 2022 và chưa đạt mục tiêu phấn đấu (85%); chất lượng giải quyết ở một số địa phương còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có nơi còn chậm, chưa triệt để.

Việc kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài ở một số địa phương chưa chủ động, còn chậm so với yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, đề nghị Chính phủ báo cáo cụ thể hơn kết quả của việc khắc phục những hạn chế, bất cập này; đồng thời, bổ sung, làm rõ “địa chỉ” cụ thể cơ quan, địa phương còn nhiều tồn tại, hạn chế để xác định trách nhiệm và có chế tài xử lý thích hợp, giúp cho công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong thời gian tới tại những nơi này có chuyển biến thực sự.

Nguồn: Báo Công lý

14:20:05 22-11-2023

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, sáng 22/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. […]

Đối tác của chúng tôi