Sự kiện - chuyên đề:

Nghệ An thành lập mới 898 doanh nghiệp

VHDN: Theo thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An, đến ngày 15/6/2018, toàn tỉnh đã có 898 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 5.463,4 tỷ đồng, tăng 12,39% về số doanh nghiệp và tăng 20,92% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Quy mô vốn đăng ký bình quân trên mỗi doanh nghiệp đạt 6,08 tỷ đồng, tăng 7,59% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại từ đầu năm 2018 đến nay là 246, nhiều hơn 41 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể trong 6 tháng đầu năm là 54, nhiều hơn 17 doanh nghiệp so với cùng kỳ của năm 2017.

Doanh nghiệp làm thủ tục tại bộ phận một cửa tỉnh.

Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở Nghệ An cũng tăng mạnh, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2018 có 494 đơn vị, nhiều hơn so với cùng kỳ là 297 đơn vị. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động là 43 đơn vị, nhiều hơn 6 đơn vị so với cùng kỳ năm 2017.

Xuân Thống

08:21:01 30-06-2018

VHDN: Theo thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An, đến ngày 15/6/2018, toàn tỉnh đã có 898 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 5.463,4 tỷ đồng, tăng 12,39% về số doanh nghiệp và tăng 20,92% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. […]

Đối tác của chúng tôi