Sự kiện - chuyên đề:

Phạt đến 20 triệu đồng nếu chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi:Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định; Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

Hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định; không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Ngoài ta, đối tượng vi phạm buộc phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế nếu vi phạm hành vi chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ; không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP cũng quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn. Theo đó, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp phần mềm hóa đơn tự in không đảm bảo nguyên tắc hoặc khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định của pháp luật về hóa đơn; Cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử không đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Theo TCTC

14:24:41 27-11-2020

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn. Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử […]

Đối tác của chúng tôi