Sự kiện - chuyên đề:

Phiên họp 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 02 luật sửa đổi là Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng

Theo kế hoạch, hôm nay, ngày 08/01, khai mạc Phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

Với 12 triệu lượt ý kiến góp ý của cử tri và thảo luận tại 03 kỳ họp của Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vẫn còn một số vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng. Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi đã thảo luận qua 02 kỳ họp của Quốc hội, song vẫn còn một số vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận cao.

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Ảnh quochoi.vn.
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Ảnh quochoi.vn.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội quyết định chưa thông qua 02 dự thảo luật trên mà sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp Quốc hội gần nhất. Bởi lẽ đây là hai luật khó, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, có tác động lớn đến nền kinh tế và đời sống của người dân, cần áp dụng quy trình đặc biệt, chưa có tiền lệ để xem xét thật thấu đáo mọi mặt.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó là việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1, Điều 6 của Luật Đầu tư công.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

09:45:09 08-01-2024

Theo kế hoạch, hôm nay, ngày 08/01, khai mạc Phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng […]

Đối tác của chúng tôi