Sự kiện - chuyên đề:

Phường Thiệu Dương ( Tp.Thanh Hóa) : Xây dưng “pháo đài” chống dịch hiệu quả

VHDN: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, UBND phường, sự linh động, sáng tạo của các hội từ phường đến các thôn, tổ dân cư, đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, chấp hành nghiêm túc của Nhân dân, phường Thiệu Dương đã duy trì và giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần mỗi cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch, UBND phường Thiệu Dương (Tp. Thanh Hóa) đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, UBND phường, sự linh động, sáng tạo của các hội từ phường đến các thôn, tổ dân cư, đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, chấp hành nghiêm túc của Nhân dân, Thiệu Dương đã duy trì và giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND phường Thiệu Dương và chùa Phúc Hưng gửi quà động viên chốt kiểm dịch.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Thiệu Dương, ngoài những nội dung đã chỉ đạo xuyên suốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của BCĐ thành phố đã triển khai, ngày 01/9/2021 căn cứ Quyết định số 4981/UBND-VP ngày 01/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Thiệu Dương đã khẩn trương triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/ CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Phường đã nhanh chóng thành lập 01 tổ kiểm soát giao thông cơ động và 02 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 (1 chốt tại đê Trung ương giáp Thiệu Khánh, 1 chốt tại cây xăng đường Dương Xá). Các tổ công tác phòng, chống dịch tích cực tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 07/9/2021 phường đã xử phạt 13 trường hợp với số tiền phạt là 13 triệu đồng.

Mặt khác, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng. Thường xuyên tiếp âm, thông báo nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố trên đài truyền thanh phường; tuyên truyền lưu động 2 lượt/ ngày; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn 3 lượt/ngày.

Song song với đó, công tác khai báo y tế, cách ly và test Covid-19 được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Tính đến ngày 07/9/2021, tổng số khai báo y tế là 1.434 trường hợp. Số cách ly tại nhà 555 trường hợp, trong đó đã hoàn thành cách ly là 351. Số đang thực hiện cách ly là 204 trường hợp. Số cách ly tập trung là 64 trường hợp, trong đó đã hoàn thành cách ly là 54, số đang thực hiện cách ly là 10 trường hợp. Tổng số người dân thực hiện test Covid-19 là 8389 người.

Đồng thời, phường đã cấp tận tay 2 giấy đi chợ/hộ trong thời gian giãn cách xã hội. Tổ giám sát chợ phối hợp với BQL chợ Giàng giám sát việc thực hiện mua bán tại chợ đảm bảo theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, khó lường, phường Thiệu Dương luôn thực hiện phương châm phải hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ, chu đáo, tỉ mỉ, cương quyết, thần tốc; xây dựng kế hoạch, có giải pháp quyết liệt để bảo vệ vững chắc “pháo đài”, bảo vệ địa bàn; quan tâm đời sống người dân, tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Khắc Dũng

10:11:06 09-09-GMT+0700

VHDN: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, UBND phường, sự linh động, sáng tạo của các hội từ phường đến các thôn, tổ dân cư, đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, chấp hành nghiêm túc của Nhân dân, phường Thiệu Dương đã duy trì và giữ vững thành […]

Đối tác của chúng tôi