Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Huyện Nga Sơn Kinh tế tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2018

VHDN : Nga Sơn là một huyện ven biển của Tỉnh Thanh Hóa, cách Thành Phố Thanh Hóa 40 km về phía Đông Bắc, diện tích tự nhiên là 15.836,1 ha dân số hơn 14, 69 ngàn người, toàn huyện có 26 xã và 1 thị trấn.

Trung tâm kinh tế xã hội huyện Nga Sơn

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Nga Sơn còn không ít những khó khăn như: Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, có thời điểm mưa kéo dài vốn đầu tư công giảm giá đầu vào trong sản xuất nông nghiệp còn ở mức cao, một bộ phận nhân dân không tha thiết với đồng ruộng những khó khăn đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân

Tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong huyện, kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục phát triển, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm.
Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 58.668 tấn diện tích lúa 9.072ha, năng suất bình quân ước đạt 60,7 tạ/ha, vụ xuân: 66,5tạ/ha, vụ mùa ước đạt 56 tạ/ha

Vùng quê Nga Sơn trong xây dựng nông thôn mới

Diện tích cói 1.624,5ha, năng suất bình quân ước đạt 75,7 tạ/ha, sản lượng ước đạt 12.295 tấn chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn diện tích 315ha, tại 08 xã; cuối năm 2018 có thêm 30 thôn và 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 06 xã về đích nông thôn mới trong kế hoạch năm 2019 đang tích cực chủ động thực hiện các tiêu chí còn lại, nhất là các tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, bảo hiểm y tế, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển tạo điều kiện cho các địa phương trên địa bàn huyện phấn đấu về đích đúng như kế hoạch đã đề ra.

Trong thời gian từ nay đến cuối năm chính quyền tiếp tục tập trung chỉ đạo bốn vấn đề lớn gồm:
Về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gắn với Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII); chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KHKT, mở rộng diện tích cấy máy, diện tích cánh đồng lớn; diện tích cây trồng mới có giá trị kinh tế cao : trồng 174,8 ha dưa hấu, tăng 2,2 lần so với CK, năng suất đạt 251,2 tạ/ha, giá trị đạt 180 triệu đồng/ha; 223 ha khoai tây tại 06 xã, tăng hơn 3,5 lần so với CK, năng suất 15 tấn/ha, giá trị đạt 97,5 triệu đồng/ha/vụ; Chỉ đạo thực hiện đề án rau an toàn tại các xã Nga Yên, Nga Thành bước đầu cho hiệu quả kinh tế.

Chỉ đạo 05 xã trong kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2018, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu trong Quý IV/2018 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ,rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận các tiêu chí đã hoàn thành, xây dựng

Vấn đề thu ngân sách: Ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, triển khai đồng bộ các biện pháp. Triển khai kịp thời các văn bản luật thuế mới, các chính sách khuyến khích sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc thu thuế ngoài quốc doanh, thu lĩnh vực xây dựng cơ bản, các khoản thu từ quỹ đất; đến nay, nhiệm vụ thu ngân sách ước đạt 169,751/280 tỷ đồng, đạt 60,6% KH.

Giải quyết ô nhiễm môi trường và xây dựng xã an toàn vệ sinh thực phẩm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 83-KL/HU của Ban Thường vụ huyện uỷ về công tác vệ sinh môi trường; Nghị quyết số 04 và 05 của Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo xây dựng Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2020; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp, trong khu dân cư, các nhà máy may trên địa bàn; chỉ đạo xử lý rác thải tại bãi rác phía nam.
Xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng tham mưu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền theo hướng 4 tăng, 2 giảm, 3 không, đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi, giảm chi phí cho tổ chức, công dân.

Minh Thuận

08:37:41 29-10-2018

Đối tác của chúng tôi