Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Long: Xã chuẩn nông thôn mới

VHDN: Năm 2022, xã Thanh Long (Thanh Chương, Nghệ An) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 trên cơ sở Quyết định công nhận xã Thanh Long đạt chuẩn Quốc gia Nông thôn mới ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Diện mạo Thanh Long đổi mới từng ngày.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia NTM, Thanh Long đã có nhiều khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, địa phương cần tập trung thực hiện, quyết tâm giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao các tiêu chí từng bước xây dựng Thanh Long trở thành xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu để người dân được hưởng lợi từ việc xây dựng thành công NTM. Xã xem xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tạo nền tảng và tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển toàn diện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, cùng với huyện nhà nỗ lực lớn phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới, đồng thuận cao, về đích sớm.

Oanh Trần

10:27:27 10-11-2022

VHDN: Năm 2022, xã Thanh Long (Thanh Chương, Nghệ An) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 trên cơ sở Quyết định công nhận xã Thanh Long đạt chuẩn Quốc gia Nông thôn mới ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Sau 10 năm thực hiện […]

Đối tác của chúng tôi