Sự kiện - chuyên đề:

Thủ tướng dự Hội nghị Tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sáng 11/1, Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Chính phủ tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Chính phủ, đây cũng là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Kế hoạch và Đầu tư

Đây cũng là năm bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, nhiều khó khăn, thách thức, xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp mới. Nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại; lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao; nhiều nước thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất, gia tăng bảo hộ thương mại dẫn đến suy giảm tăng trưởng và gia tăng rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản; các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên phức tạp.

“Trong nước, nền kinh tế chịu “tác động kép” từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và cả những bất cập, tồn tại bên trong” – Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định và cho biết thêm: Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, nhưng nền kinh tế nước ta vẫn đạt được một số kết quả nổi bật, như: Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; lạm phát trong nước được kiểm soát; tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của nền kinh tế thế giới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đại biểu tham dự hội nghị

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ kể trên là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ.

Cụ thể, với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, chiến lược của Đảng và Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước; không ngừng nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành một khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ, chất lượng, trong đó phần lớn là các việc quan trọng có tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong năm 2023, ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng đã kịp thời nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình để từ đó tích cực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản phát triển phù hợp cũng như những giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu các tác động tiêu cực và đạt được mục tiêu kép trong phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày báo cáo

Các giải pháp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra đều là các giải pháp mạnh, có trọng tâm, đủ độ sâu và linh hoạt, phù hợp với yêu cầu trong ngắn hạn và trung hạn, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, liên kết vùng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, và phát triển doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững gắn với tiến trình phục hồi xanh toàn cầu.

Bộ đã làm tốt công tác tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi, gia tăng niềm tin và khơi dậy tinh thần kinh doanh, tinh thần sáng tạo và bản lĩnh của doanh nghiệp; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách phát huy mô hình kinh tế mới như: Kinh tế ban đêm, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn… và các yêu cầu phát triển bền vững hậu Covid-19; phát huy vai trò tích cực trong công tác truyền thông chính sách, qua đó góp phần đáng kể tạo đồng thuận xã hội, ổn định tâm lý thị trường; kịp thời tham mưu các giải pháp, cơ chế, chính sách góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tranh thủ tận dụng tối đa thời cơ để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trong Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Bộ có số lượng đề án được giao nhiều nhất (chiếm trên 16%). Đến nay, Bộ đã hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong Chương trình công tác, không nợ đọng – Thứ trường Trần Quốc Phương báo cáo.

Năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền: 2 Luật, 8 Nghị quyết của Quốc hội, 5 Nghị định của Chính phủ (và 6 Nghị định đã trình Chính phủ), 13 Thông tư, 17 Nghị quyết của Chính phủ, 5 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; làm cơ quan thường trực hoặc giữ vai trò chủ trì, đầu mối tổng hợp của 6 Tổ công tác đôn đốc giải ngân, 26 đoàn công tác của Thành viên Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu tại các địa phương, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, 7 Hội đồng điều phối vùng và nhiều Ban chỉ đạo khác.

Cũng trong năm 2023, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã làm thường trực Hội đồng thẩm định và đã tổ chức thẩm định 5 quy hoạch vùng, 59 quy hoạch tỉnh, 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, 4 dự án quan trọng quốc gia, 41 chương trình, dự án lớn thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền nhiều đề án, báo cáo lớn, đã ban hành gần 13.000 văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Nguồn: Báo Công thương

10:39:59 11-01-2024

Sáng 11/1, Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Chính phủ tham dự và chỉ đạo Hội nghị.   Trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch […]

Đối tác của chúng tôi