Sự kiện - chuyên đề:

Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái : Nỗ lực nâng cao chất lượng xét xử

VHDN: Móng Cái là thành phố biên giới nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Là đô thị loại II với vị trí địa lý “giáp biển, giáp biên giới”, là nơi giao thương năng động, cửa ngõ giao lưu kinh tế với Trung Quốc và các nước trong khu vực, nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Quảng Ninh cũng như cả Nước.

Quang cảnh phiên Tòa do TAND TP. Móng Cái xét xử

Trong những năm qua, Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái luôn là điểm sáng trong cải cách tư pháp, thông qua công tác giải quyết, xét xử các vụ án.

Chánh án Lê Phi Long cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, sự phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương, cũng như thực hiện quyết liệt 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp. Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái đã xét xử và giải quyết tốt các loại vụ, việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến thành phố Móng Cái.

Trong năm 2018 Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái đã xét xử, giải quyết được 607 vụ, việc các loại trên tổng số 618 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ bình quân bằng 98,2%.

Án hình sự, tổng thụ lý 182 vụ trên 293 bị cáo; Đã giải quyết 180 vụ trên 291 bị cáo (trong đó: xét xử 175 vụ trên 286 bị cáo; Đình chỉ 01 vụ trên 01 bị cáo; Hoàn hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp 04 vụ trên 04 bị cáo).

Chị Trần Thị Hằng vui mừng được nhận lại quyền nuôi con theo Bản án số 31/2018 của TAND TP. Móng Cái

Đạt tỷ lệ giải quyết: 180 vụ trên 182 vụ bằng 98,9%; Tỷ lệ xét xử 175 vụ trên 180 vụ bằng 97,2%. Số vụ còn lại trong hạn luật định đang tiếp tục giải quyết bằng 02 vụ trên 02 bị cáo.

Án dân sự tổng thụ lý 39 vụ đã giải quyết 34 vụ (trong đó đình chỉ 14 vụ; Công nhận thỏa thuận 05 vụ; Xét xử 15 vụ) đã đạt tỷ lệ giải quyết 33 vụ trên 38 vụ bằng 87,1%. Số vụ án còn lại đang giải quyết 05 vụ.

Án hôn nhân gia đình tổng thụ lý 385 vụ; Đã giải quyết 382 vụ (Đình chỉ 72 vụ; Công nhận thỏa thuận 266 vụ; Xét xử 44 vụ) đạt tỷ lệ giải quyết 382 vụ trên 385 vụ bằng 99,2%. 03 vụ đang tiếp tục giải quyết.

Án kinh doanh thương mại tổng thụ lý 12 vụ; Đã giải quyết 11 vụ (trong đình chỉ 04 vụ, xét xử 07 vụ), 01 vụ đang tiếp tục giải quyết.

Án hành chính tổng thụ lý 01 vụ; Đã giải quyết 01 vụ; (Trong đó đình chỉ 01 vụ). Đạt tỷ lệ giải quyết 100%.

Không chỉ về số lượng, các Bản án do Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái giải quyết, xét xử đạt chất lượng cao, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Xét xử các loại án theo tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW và số 49-NQ/TW của Bộ chính trị, theo đó Nghị quyết đã chỉ rõ “Việc phán quyết của Tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa”. Các tranh chấp khác đều được Tòa án thụ lý giải quyết trên tinh thần thận trọng, đảm bảo sự thật khách quan, công bằng, đúng pháp luật, tạo được niềm tin trong nhân dân, bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý theo Hiến pháp năm 2013.

 Vũ Hữu Quý.

18:33:40 08-03-2019

VHDN: Móng Cái là thành phố biên giới nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Là đô thị loại II với vị trí địa lý “giáp biển, giáp biên giới”, là nơi giao thương năng động, cửa ngõ giao lưu kinh tế với Trung Quốc và các nước trong khu vực, nơi đây có […]

Đối tác của chúng tôi