Sự kiện - chuyên đề:

VHND Thơ: Tản mạn những điều tôi biết

VHND Thơ: Tản mạn những điều tôi biết

hình ảnh minh họa cho bài viết ( nguồn internet)

Tôi yêu những tâm hồn cao thượng

Những trái tim rực lửa yêu người

Tôi yêu những nhân cách cuộc đời

Không vị kỷ, bon chen, lừa lọc

Tôi yêu những tấm lòng nhân hậu

Sống vì người chia sẻ buồn đau

Vui có nhau, khổ cũng có nhau

Khi khó khăn phải cùng nhau mà sống

Tôi yêu những con người trung thực

Dù một lời nói dối cũng không!

Ngay thẳng là vàng – hơn thế nữa

Không thẳng, không ngay,

không phải mình

Vàng có thể mua, nhân cách

cuộc đời không mua bán

Nhân cách mượn, vay – không phải là người

Ai cũng biết nhưng dễ gì làm được

Đánh mất mình, dễ hơn đánh mất vàng mười.

Dương Văn

13:54:26 19-04-2018

VHND Thơ: Tản mạn những điều tôi biết Tôi yêu những tâm hồn cao thượng Những trái tim rực lửa yêu người Tôi yêu những nhân cách cuộc đời Không vị kỷ, bon chen, lừa lọc Tôi yêu những tấm lòng nhân hậu Sống vì người chia sẻ buồn đau Vui có nhau, khổ cũng […]

Đối tác của chúng tôi