Sự kiện - chuyên đề:

Xã Tiên Hưng, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng: Về đích xây dựng nông thôn mới

VHDN: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua 6 năm, bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, đến nay xã Tiên Hưng đã đạt 19/19 tiêu chí, xã được UBND TP Hải Phòng công nhận Xã nông thôn mới.

Được thành lập trên cơ sở Nông trường quốc doanh Vinh Quang, xã Tiên Hưng có diện tích tự nhiên là 1.105 ha, với 1.331 nhân khẩu, chia làm 4 thôn và 5 chi bộ Đảng, 107 đảng viên. Nhân dân trong xã chủ yếu là cán bộ, công nhân của nông trường và người dân đến từ các huyện trong thành phố. Sau 25 năm phát triển Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiên Hưng đã có được những thắng lợi nhất định.
Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng – Ông Vũ Hồng Nam – chia sẻ: “Từ một xã xuất phát điểm kinh tế thấp, với mức tăng trưởng kinh tế 4 – 5%/năm, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10 – 12% (trong đó nông nghiệp tăng 7 – 8%; công nghiệp – xây dựng tăng 18 – 20%; dịch vụ tăng 27 – 29%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từ nền kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp và dịch vụ, đến năm 2017 tỷ trọng các ngành đạt: ngành nông nghiệp 45,2%, công nghiệp – xây dựng 28,2%, dịch vụ 26,6%. Tổng sản phẩm nội xã năm 2017 đạt 133.570 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 37,4 triệu đồng”.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền xã Tiên Hưng đã luôn chú trọng tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự chủ động chung tay, tham gia, hưởng ứng thực hiện. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, là sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc nhắc nhở của lãnh đạo và các thành viên trong xã, tích cực đi đến từng thôn phối hợp hướng dẫn kiểm tra thực hiện từng tiêu chí theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó, dễ làm trước khó làm sau” bảo đảm đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình thực hiện, xã cũng luôn chú trọng kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, giải quyết ngay những tồn tại, vướng mắc làm cơ sở phấn đấu các tiêu chí tiếp theo. Điểm nổi bật trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Tiên Hưng là thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi” góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Do đó nhiều tiêu chí tưởng khó thực hiện đã trở nên đơn giản.

Trên cơ sở xã hội hóa, cùng với nguồn vốn của thành phố, huyện, xã, các doanh nghiệp, người dân và con em quê hương. Hàng chục tỷ đồng đã được đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng. Rất nhiều hộ dân xin hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng công trình văn hóa, đường giao thông ngõ, xóm, cứng hóa kênh mương… Nhờ vậy đến nay 100% đường trục xã, liên xã, liên thôn được nhựa hoá, 100% đường ngõ xóm và 70% đường trục chính nội đồng đã được bê tông hóa rộng rãi, sạch đẹp, tạo diện mạo cho làng quê khởi sắc. Bên cạnh các tiêu chí giao thông, văn hóa, xã cũng quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại cho các trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn.

Nhu cầu người dân được đáp ứng, đã góp phần nâng thu nhập trung bình/đầu người của xã năm 2017 lên 37,4 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2018 giảm xuống còn 1,92% giảm 7,9% so với năm 1993; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm giảm, năm 2017 còn 1%, giảm 1,2% so với năm 1993, nhiều năm liền xã không có trường hợp nào sinh con lần 3. Năm 2016 xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế cơ sở giai đoạn 2016 – 2020. Cuộc vận động xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được triển khai đồng bộ trên địa bàn xã, tới năm 2004, 100% số làng trong xã được công nhận làng văn hóa cấp huyện, năm 2017 cả xã có 742 gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 95% số hộ gia đình trong xã.

Ngoài ra, 99% số hộ được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được chăm lo, có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được đẩy mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố tăng cường, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Những thành quả đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiên Hưng tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.

PV

21:35:20 05-06-2018

VHDN: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua 6 năm, bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, đến nay xã Tiên Hưng đã đạt 19/19 tiêu chí, xã được UBND TP Hải Phòng công nhận Xã nông thôn […]

Đối tác của chúng tôi