Sự kiện - chuyên đề:

Yên Bái: Đưa Nghị quyết 21- NQ/TW vào cuộc sống

VHDN: 5 năm qua, nhờ có chủ trương đúng đắn, giải pháp cụ thể, nên việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc BHXH tỉnh (bên trái) trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích trong công tác BHYT học sinh.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 21-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Ngay sau khi Nghị quyết 21-NQ/TW được ban hành, ngày 27/03/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 47-CTr/TU, đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW đến cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chi đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết, như ban hành Công văn số 844/UBND-VX, ngày 08/5/2013 xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về BHXH, BHYT; Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 22/8/2014 về việc thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Công văn số 995/UBND-VX, ngày 19/5/2015 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT; Công văn số 2457/UBNDVX, ngày 26/10/2016 về triển khai Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chỉ tiêu bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020.

Từ những chủ trương đúng đắn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, các ngành và các đơn vị cũng đã xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết theo định hướng chung của tỉnh. Đồng thời, đưa các chỉ tiêu thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và xem đây là một tiêu chí quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị trong 5 năm qua.

Là cơ quan thực hiện chính sách, BHXH tỉnh Yên Bái đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo BHXH các huyện, phòng chức năng bám sát nội dung, mục tiêu Nghị quyết, chỉ tiêu Hội đồng dân cùng cấp giao để tham mưu tổ chức thực hiện tốt chính sách ở địa phương. Trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm được luật Bảo hiểm xã hội, luật Bảo hiểm y tế và hiểu được mục đích, ý nghĩa, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT để tự nguyện tham gia.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT.

Chủ động trong công tác tham mưu, tích cực trong việc phối hợp, hơn 5 năm qua BHXH tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt hiệu quả.  Phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nổi bật: tổ chức được trên 400 hội nghị với hơn 27.500 lượt người tham gia;  tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH cho cán bộ, viên chức trong ngành, đại lý thu và cộng tác viên; lắp đặt 02 cụm Pano và gần 2.000 băng rôn tuyên truyền về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; in và phát hành trên 500.000 tờ gấp tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên, BHYT hộ gia đình, những điều cần biết về BHXH bắt buộc, những điều cần biết về BHXH tự nguyện. Mỗi năm, BHXH tỉnh đặt mua hơn 15.000 tờ báo BHXH, gần 9.000 cuốn tạp chí BHXH để gửi đến các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh huynh học sinh và nhân dân. Kết hợp với các cơ quan truyền thông kịp thời truyền tải chính sách BHXH, BHYT đến với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, Báo Yên Bái và Đài phát thanh truyền hình tỉnh hằng năm xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự về hoạt động của ngành cũng như chính sách mới về BHXH, BHYT.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ sử dụng lao động và người dân về vị trí và tầm quan trọng của BHXH, BHYT từng bước được nâng lên. Việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tốt hơn. Nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi căn bản. Người lao động đã thấy rõ hơn trách nhiệm và đòi hỏi chủ sử dụng lao động thực hiện chính sách để tự bảo vệ quyền lợi của mình… Việc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đã góp phần tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT hằng năm trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo cáo số 258-BC/TU ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ-TW cho thấy: Đến hết năm 2017, số người tham gia BHXH là 56.624 người, tăng 17% so với năm 2012; số người tham gia BH thất nghiệp lên đến 42.921 người, tăng 21% so với năm 2012. Đặc biệt có sự tăng nhanh vượt bậc về số người tham gia BHYT,  hết năm 2017 toàn tỉnh đã có 774.177 người tham gia BHYT, tăng 112.775 người so với năm 2012 và tỷ lệ bao phủ đạt 96% ,vượt 6,2%  so với chỉ tiêu bao phủ BHYT do Chính phủ giao (88,8%).

Song song với công tác phát triển đối tượng tham gia, công tác thu- chi, giải quyết chế độ BHXH, BHYT; quản lý, sử dụng quỹ đã có hiệu quả nhất định: Đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã có 2.690 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đăng ký tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Số thu BHXH, BHYT hằng năm đều đạt và hoàn thành vượt kế hoạch nhà nước giao; tỷ lệ nợ BHXH đến hết năm 2017 giảm chỉ còn 1,9% . Một số nhiệm vụ khó khăn khác cũng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, nổi bật là công tác rà soát lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và công tác bàn giao sổ BHXH theo luật BHXH sửa đổi năm 2014. Trong những năm qua toàn ngành tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong tất các lĩnh vực công tác: từ thu, chi, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT đến giải quyết các chế độ dài hạn, ngắn hạn, giám định BHYT, quản lý điều hành văn bản, vv… góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Có thể khẳng định Nghị quyết 21-NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 5 năm qua đã đạt được kết quả khá tích cực, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã và đang thực sự đi vào cuộc sống, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động và đồng bào các dân tộc  tỉnh Yên Bái.

  Đỗ Thị Hiên

14:31:25 10-10-2018

VHDN: 5 năm qua, nhờ có chủ trương đúng đắn, giải pháp cụ thể, nên việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối […]

Đối tác của chúng tôi