Sự kiện - chuyên đề:

Ai có thể tham gia BHXH tự nguyện?

Bạn Vũ Thị Ánh (Nam Định) hỏi: Những đối tượng nào có thể tham gia BHXH tự nguyện? 

Trả lời: Theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, người tham gia BHXH tự nguyệnlà công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

1) NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 1 tháng;

2) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

3) NLĐ giúp việc gia đình;

4) Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

5) Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong HTX, liên hiệp HTX;

6) Người nông dân, NLĐ tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

7) NLĐ đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

8) Người tham gia khác.

BBT

22:45:41 24-08-2018

Bạn Vũ Thị Ánh (Nam Định) hỏi: Những đối tượng nào có thể tham gia BHXH tự nguyện?  Trả lời: Theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, người tham gia BHXH tự nguyệnlà công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH […]

Đối tác của chúng tôi