Sự kiện - chuyên đề:

Bắc Ninh: Nhiều khoản thu ngân sách nội địa vượt dự toán năm

VHDN: Trong 11 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 28.270 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt hơn 21.220 tỷ đồng, bằng 91,2%.

Theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trong tháng 11/2022 là 1.668,7 tỷ đồng, giảm 68,5% so với tháng trước và giảm 19,8% so với tháng 11/2021; trong đó, thu nội địa ước 1.068,7 tỷ đồng, giảm 77,4% và giảm 31,3%.

Tính 11 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 28.270 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt hơn 21.220 tỷ đồng, bằng 91,2%; thu từ hải quan đạt gần7.030 tỷ đồng, bằng 96,3%.

Trong thu nội địa, một số khoản thu vượt dự toán năm là: Thu thuế thu nhập cá nhân vượt 12,7%; lệ phí trước bạ vượt 10,7%; phí, lệ phí vượt  8,8%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương vượt 2,8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vượt 3,4%. Tuy nhiên, vẫn có  2 khoản thu đạt tiến độ thấp so với kế hoạch năm là: Thu tiền sử dụng đất đạt 31,2%; thuế bảo vệ môi trường đạt 53,9%.

Kết quả thu ngân sách Nhà nước thể hiện sự nỗ lực cao của các cấp chính quyền, ngành chức năng, trong khi các hoạt động kinh tế – xã hội vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Dịch COVID-19 gia tăng trên thế giới với nhiều biến thể mới; tác động từ cuộc xung đột quân sự giữa Nga – Ukraine; giá hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới tăng cao, gây nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực, tạo áp lực lớn đến lạm phát toàn cầu; sự phục hồi kinh tế chậm ở các nước có đối tác thương mại lớn…

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện tháng 11 là 1.195,5 tỷ đồng tăng 11% so với tháng trước và tăng 7% so với tháng 11/2021.

Cùng thời điểm, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt gần 12.710 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển gần 5.600 tỷ đồng; chi thường xuyên đạt gần 7.110 tỷ đồng. Các nhiệm vụ chi ngân sách Nhà vẫn được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội…

Mai Hương

Chia sẻ
09:33:29 01-12-2022

VHDN: Trong 11 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 28.270 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt hơn 21.220 tỷ đồng, bằng 91,2%. Theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi