Sự kiện - chuyên đề:

Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2021 có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH

VHDN: Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Ninh – Nguyễn Hữu Quất phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Tỉnh ủy Bắc Ninh đề ra mục tiêu đến năm 2021 đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 47% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp. Có khoảng 50% số người sau độ tuổi nghỉ hưu tại tỉnh được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với DN đạt mức độ ASEAN+4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 53% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 51% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu tại tỉnh được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Đến năm 2030, phấn đấu 62% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 6% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 59% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 70% số người sau độ tuổi nghỉ hưu tại tỉnh được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 95%.

Phó Tổng Giám đốc BHXHVN – Nguyễn Đình Khương trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21 – NQ/TW cho BHXH Bắc Ninh.

Để đạt mục tiêu trên, Tỉnh ủy Bắc Ninh đề ra các giải pháp chủ yếu, như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH trong việc thực hiện chính sách BHXH, phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh. Tăng cường phối hợp chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở LĐ-TB&XH với BHXH tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia và thực thi chính sách BHXH. Chú trọng quản lý tốt đối tượng tham gia BHXH từ cơ sở; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng và các hành vi tiêu cực, gian lận hưởng chế độ, trục lợi BHXH, BHYT…

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp và cơ quan quản lý nhà nước về BHXH cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết liệt mở rộng đối tượng tham gia BHXH. BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH đến năm 2030 theo mục tiêu đã đề ra. Trên cơ sở điều kiện kinh tế- xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về BHXH nghiên cứu tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp từ ngân sách của tỉnh cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động khu vực phi chính thức, người cao tuổi không có lương hưu trong việc đóng BHXH, góp phần gia tăng độ bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp. Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp; hiện đại hóa quản lý BHXH; ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BH thất nghiệp. Triển khai có hiệu quả các chính sách BH thất nghiệp, bảo đảm BH thất nghiệp thực sự là công cụ quản lý thị trường lao động; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH từ cấp tỉnh đến huyện, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ CBCCVC ngành BHXH các cấp; nâng cao chất lượng phục vụ và công tác quản lý nhà nước về BHXH…

Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH; vai trò nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH. Các DN, NLĐ và người dân có quyền khiếu nại, khởi kiện cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý quỹ BHXH, nếu phát hiện có sai phạm trong thực hiện chính sách BHXH.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức quán triệt và phổ biến Nghị quyết 28, Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện; định kỳ có đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp thực hiện thời gian tới; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách có liên quan và giám sát thực hiện. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung phù hợp…

 

Nhiều năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT cùng các quyết định nhằm hỗ trợ để nhiều đối tượng được thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều đó không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sát của tỉnh đối với việc tổ chức thực hiện an sinh xã hội, mà còn khẳng định sự chủ động, tích cực trong việc tham mưu của cơ quan BHXH tỉnh.

Theo đó, Bắc Ninh là tỉnh duy nhất hỗ trợ 100% kinh phí tham gia BHYT hàng năm đối với người cao tuổi từ đủ 65 đến dưới 80 tuổi (cả nước là 80 tuổi trở lên). Đảng viên dưới 75 tuổi được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp 135.000đ/tháng và 01 thẻ BHYT cho đến khi đủ 75 tuổi…

PV

Chia sẻ
21:28:24 10-09-2018

VHDN: Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, Tỉnh ủy Bắc Ninh đề ra mục tiêu đến năm 2021 đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi