Sự kiện - chuyên đề:

BHXH tỉnh Khánh Hòa: Thực hiện hiệu quả nghị quyết 21/ NQTW

 

VHDN: Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 21 về “Tăng cường sự lanh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Nghị quyết xác định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của an sinh xã hội. Qua 5 năm thực hiện, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có sự chuyển biến thật sự cả về nhận thức cũng như việc tổ chức thực hiện. Những kết quả đạt được trong 5 năm là đóng góp của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó có sự có sự tham gia chủ động, tích cực và hiệu quả của BHXH Khánh Hòa.

 Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tích trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được thật đáng phấn khởi:

Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước: năm 2012 có 110.163 người tham gia BHXH bắt buộc, 965 người tham gia BHXH tự nguyện, 96.019 người tham gia BHTN và 730 người tham gia BHYT, thì đến hết năm 2017 đã có 137.860 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 25%), 1.632 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 69%), 128.656 người tham gia BHTN (tăng 33%) và 1.066.196 người tham gia BHYT (tăng 45,9%).

Cùng với tăng số đối tượng tham gia, số thu BHXH, BHYT tăng nhanh, năm 2012 số thu BHXH, BHYT đạt 1.425.553 triệu đồng, đến hết năm 2017 đã đạt 2.859.000 triệu đồng (tăng hơn 100% so với năm 2012).

Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định . Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng luôn được chi trả đảm bảo đầy đủ, an toàn thông qua nhiều hình thức chi trả, tạo thuận lợi nhất cho người được hưởng. Quyền lợi của người tham gia BHYT được nâng cao, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng tốt và sự tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng thuận lợi.

Công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT có nhiều khởi sắc, tạo chuyển biến sâu rộng về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động, nhân dân về nội dung, ý nghĩa của chế độ, chính sách BHXH, BHYT, từ đó động viên mọi người tích cực, chủ động tham gia công tác BHXH, BHYT.

Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh. Đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra giai đoạn 2012 đến 2017: 1.293 đơn vị; riêng năm 2017 đã thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với 141 đơn vị SDLĐ, phối hợp thanh tra tại 53 đơn vị SDLĐ. Đã buộc chuyển nộp kịp thời về quỹ BHXH 42.000 triệu đồng số tiền chưa đóng ; thu hồi về quỹ BHXH 320 triệu đồng do hưởng trợ cấp BHXH, BHTN không đúng quy định; thu hồi về quỹ BHYT 473 triệu đồng chi sai quy định. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 đơn vị, nộp ngân sách nhà nước 160 triệu đồng.

Công tác Cải cách hành chính được triển khai tích cực, công nghệ thông tin được đẩy mạnh, góp phần giải quyết nhanh gọn các chế độ chính sách, giảm thời gian cho các doanh nghiệp và nhân dân.

Với những kết quả trên, BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH huyện Cam Lâm đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thưc hiện Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị.

 Ngọc Quốc

11:48:45 11-06-2018

  VHDN: Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 21 về “Tăng cường sự lanh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Nghị quyết xác định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của an sinh xã hội. Qua 5 năm […]

Đối tác của chúng tôi