Sự kiện - chuyên đề:

BHXH tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

VHDN:Xác định đôn đốc thu và thu nợ là nhiệm vụ chính của ngành BHXH, BHXH tỉnh đã sớm giao chỉ tiêu, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra sát sao công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN theo tháng, quý, năm cho BHXH huyện, thị xã để triển khai thực hiện. Nhờ vậy công tác thu và thu nợ đã đạt được kết quả tích cực.

Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc với doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài.

Tính đến hết tháng 6/2022, BHXH tỉnh Phú Thọ thu được hơn 2.174,4 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), tăng 122 tỷ đồng (5,94%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 46,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đến hết 30/6/2022 là 124.074 triệu đồng, chiếm 2,63% kế hoạch thu, giảm 26.242 triệu đồng (17,45%) so cùng kỳ năm 2021, hoàn thành chỉ tiêu nợ BHXH Việt Nam giao (giao 2,69%).

Có thể thấy tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN đã được cải thiện. Số các đơn vị nợ giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể trong số các đơn vị nợ trên 1 triệu đồng, có 708 đơn vị nợ dưới 01 tháng với số nợ 21,7 tỷ đồng, giảm 110 đơn vị so với cùng kỳ năm 2021; 276 đơn vị nợ từ 01 tháng đến dưới 3 tháng với số tiền 12,8 tỷ đồng, giảm 9 đơn vị so với cùng kỳ năm 2021 và 377 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên với số tiền 87,4 tỷ đồng, giảm 139 đơn vị so với cùng kỳ năm 2021. Xét theo loại hình nợ, số nợ BHXH, BHYT, BHTN chủ yếu tập trung vào khối doanh nghiệp (DN), trong đó khối DN ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ cao (hơn 50,1% số nợ) với 1.022 đơn vị nợ 62,2 tỷ đồng; 18 đơn vị thuộc khối DN nhà nước nợ 16,9 tỷ đồng; 28 đơn vị khối DN có vốn đầu tư nước ngoài nợ 39,7 tỷ đồng. Đặc biệt có tới 308 đơn vị không còn lao động, không hoạt động, nợ 52,9 tỷ đồng.

Tình trạng thường xuyên chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 01 tháng, tháng sau đóng cho tháng trước tiếp tục xảy ra ở một số DN như: Công ty cổ phần CMC, Công ty cổ phần giày Vĩnh Phú (Việt Trì); Công ty cổ phần TJP, Công ty TNHH Bao Bì YOUNGWOO, Công ty TNHH FABCHEM VINA (Thanh Ba)…Tại một số DN, việc cố tình nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN; chiếm dụng tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động đã trở thành căn bệnh mãn tính, kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, như: Công ty TNHH TexMart-Vina nợ 45 tháng với số tiền 5,7 tỷ đồng; Công ty TNHH SungJin Vina nợ 8 tháng với số tiền 2,1 tỷ đồng… Đặc biệt, Công ty TNHH một thành viên chè Phú Bền tại Thanh Ba có số nợ BHXH, BHYT, BHTN lên tới 16,7 tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động, tới an sinh xã hội trên địa bàn.

Nguyên nhân của tình trạng nợ kéo dài này có thể do việc hồi phục nền kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 còn chậm, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất, kinh doanh, nguồn lao động chưa ổn định. Song cái chính vẫn là do một số chủ sử dụng lao động cố tình không đóng, chậm đóng, có dấu hiệu chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN…

Nhằm kiểm soát và giải quyết tình trạng nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN của các DN, ngoài việc thường xuyên báo cáo, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chính sách, BHXH tỉnh đã tập trung: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến mọi người dân về chính sách BHXH, BHYT. Công khai danh sách các đơn vị vi phạm luật BHXH, BHYT, cố tình, chây ỳ nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó tạo áp lực để chủ sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm của mình. Hằng quý, BHXH tỉnh cung cấp danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy chế phối hợp cho các sở, ngành để phối hợp đôn đốc thu nợ đảm bảo quyền lợi người lao động. Phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp thường xuyên thông báo tình hình nợ BHXH, BHYT của các DN có tổ chức Đảng, qua đó DN chủ động trích chuyển, trả nợ BHXH, BHYT. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các DN nợ BHXH, BHYT, BHTN để giải quyết kịp thời các chế độ BHXH cho người lao động. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động. Qua đó yêu cầu các đơn vị đóng BHXH, BHYT theo đúng hợp đồng lao động, đóng đúng, đóng đủ, đồng thời ngăn ngừa, phát hiện các hành vi lách luật, lạm dụng, chiếm dụng quỹ BHXH, BHYT. ‘

Quang cảnh sản xuất tại một doanh nghiệp FDI tại KCN Thụy Vân, TP Việt Trì.

Xác định đôn đốc thu và thu nợ là nhiệm vụ chính của ngành BHXH, BHXH tỉnh đã sớm giao chỉ tiêu, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra sát sao công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN theo tháng, quý, năm cho BHXH huyện, thị xã để triển khai thực hiện. Hằng tuần xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ đôn đốc thu nợ, mời đơn vị đến cơ quan BHXH làm việc; gửi văn bản yêu cầu đơn vị trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định. Chỉ tính 6 tháng đầu năm, đã gửi thông báo, công văn đôn đốc thu nợ lần 1, lần 2 tới 3.013 lượt đơn vị nợ từ 1 đến dưới 3 tháng; gửi giấy mời làm việc 288 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên. Do quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu và thu nợ, kết quả đã thu được 93,2 tỷ đồng. Đối với các đơn vị cố tình vi phạm, không chấp hành, BHXH tỉnh thực hiện thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN để xử lý theo quy định. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự, lập hồ sơ đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự; đồng thời phối hợp với cơ quan Liên đoàn lao động để khởi kiện ra tòa nếu đủ điều kiện.

Linh hoạt vận dụng các giải pháp trên, BHXH tỉnh đã thực hiện kiểm soát tốt tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc cần được tháo gỡ, như: các quy định về việc khởi tố hình sự; việc xác định hành vi vi phạm của chủ sử dụng lao động; hồ sơ, thủ tục khởi kiện của cơ quan Liên đoàn Lao động phải có giấy ủy quyền của từng người lao động…

Để làm tốt hơn nữa công tác thu và thu hồi nợ trong thời gian tới, BHXH tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục kiên trì, linh hoạt vận dụng các giải pháp trên; phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp đã ký kết với các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN để nâng cao ý thức của chủ sử dụng lao động và người lao động về nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT; chủ động đưa ra những giải pháp mới phù hợp với tình hình cụ thể, phấn đấu hoàn thành tỷ lệ nợ theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao ở mức dưới 2,63%.

Kim Phượng

09:23:57 10-08-2022

VHDN:Xác định đôn đốc thu và thu nợ là nhiệm vụ chính của ngành BHXH, BHXH tỉnh đã sớm giao chỉ tiêu, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra sát sao công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN theo tháng, quý, năm cho BHXH huyện, thị xã để triển khai thực hiện. Nhờ vậy công […]

Đối tác của chúng tôi