Sự kiện - chuyên đề:

BHXH TP. Vinh (Nghệ An) Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm quyền lợi cho người dân

VHDN: Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, việc làm và thu nhập của người lao động chưa ổn định, bộ phận dân cư có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm chiếm tỷ lệ lớn song với quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, viên chức, sự phối hợp của ban ngành thành phố và sự quan tâm lãnh đạo của BHXH tỉnh Nghệ An, Thành ủy, UBND thành phố, BHXH TP Vinh đã chủ động tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (NLĐ).

 

BHXH TP Vinh ký kết chương trình phối hợp trong thực hiện BHYT, BHXH.

 

Chú trọng nâng cao nhận thức cho các đơn vị, doanh nghiệp và NLĐ

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của ngành, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức được xem là “khâu đột phá” nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Chính vì vậy, nhiều năm qua, nhất là từ đầu năm 2019, BHXH thành phố đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Uỷ ban MTTQ, Đài TT-TH để tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT năm 2014, Luật BHXH 2016. BHXH thành phố còn tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền Luật BHXH, BHYT cho các đại lý thu phường xã, bưu điện, trường học, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, quy trình giao dịch hồ sơ điện tử giải quyết chế độ ốm đau thai sản đến tận người dân, các tổ chức, đơn vị và NLĐ.

Đồng thời với đó, BHXH thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan ban ngành; thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các đơn vị nợ và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; phối hợp các ban ngành chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH đến tận phường xã; củng cố mạng lưới thu BHXH, BHYT đến tận phường xã.… Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức trong tầng lớp nhân dân, chủ sử dụng lao động và NLĐ.

Chuyên nghiệp trong giải quyết công việc

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh tác phong kỷ luật, kỷ cương cán bộ viên chức. Đổi mới quy trình xử lý nghiệp vụ, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Công khai tất cả các thủ tục hành chính quy định về hồ sơ tham gia và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là khâu then chốt để nâng cao chất lượng công tác, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, nhân lực. Nhờ đó, đến nay có trên 99% số đơn vị chuyển hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, 35% số đơn vị giao dịch hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản qua mạng…

Bằng các biện pháp tích cực, chủ động, BHXH TPVinh không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp, mà còn thực hiện tốt công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, năm 2018 được 1.117,025 tỷ đồng, tăng 265,159 tỷ đồng so với năm 2017. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ông Trần Văn Huyên, Giám đốc BHXH thành phố Vinh khẳng định: “ năm nay BHXH Thành phố Vinh tiếp tục tập trung cho công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT; đổi mới công tác tuyên truyền; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị người lao động giải quyết công việc nhanh gọn, hạn chế số lượng nợ đọng bảo hiểm của các doanh nghiệp, đơn vị” .

Trần Tình

22:28:14 10-03-2019

VHDN: Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, việc làm và thu nhập của người lao động chưa ổn định, bộ phận dân cư có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm chiếm tỷ lệ lớn song với quyết tâm, nỗ lực của […]

Đối tác của chúng tôi