Sự kiện - chuyên đề:

Bộ TN&MT sẽ thanh tra các dự án có người nước ngoài sử dụng đất

Thanh tra Bộ TN&MT sẽ thanh tra các dự án có nhiều khiếu kiện, chậm tiến độ, có người nước ngoài sử dụng đất, có lượng xả thải và lượng khí thải lớn…

Bộ TN&MT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Thanh tra Bộ sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc quản lý công sản; quản lý, sử dụng tài chính; chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đồng thời thanh tra các đơn vị quản lý, sử dụng vốn nước ngoài; các đơn vị có chức năng tham mưu, cấp phép liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Thanh tra đối với các dự án có nhiều khiếu kiện, chậm tiến độ, có người nước ngoài sử dụng đất, lượng xả thải và lượng khí thải lớn; khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho mục đích sinh hoạt…

Bộ TN&MT thanh tra các dự án có người nước ngoài sử dụng đất vào năm 2021

Tổng cục Quản lý đất đai sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; quản lý, sử dụng đất theo Nghị định số 167/2017 của Chính phủ về quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Bộ TN&MT yêu cầu thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc sử dụng đất khi thực hiện các dự án khu đô thị, phát triển nhà ở, dự án kinh doanh dịch vụ du lịch có bán biệt thự, căn hộ khách sạn.

Tổng cục môi trường sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng thuộc danh mục 17 loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được yêu cầu xây dựng kế hoạch thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; quyết định giao khu vực biển để thực hiện giấy phép nhận chìm và cấp giấy phép nhận chìm biển.

Theo Vietnamnet

09:56:21 31-10-2020

Thanh tra Bộ TN&MT sẽ thanh tra các dự án có nhiều khiếu kiện, chậm tiến độ, có người nước ngoài sử dụng đất, có lượng xả thải và lượng khí thải lớn… Bộ TN&MT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng […]

Đối tác của chúng tôi