Sự kiện - chuyên đề:

Cần nhận diện rõ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên

Chủ nghĩa cá nhân khiến cho cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, suy giảm đạo đức cách mạng, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, thậm chí làm hại đến lợi ích của tập thể, của cách mạng.

 

Sáng 29/02, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân – Giá trị lý luận và thực tiễn”, nhân kỷ niệm 55 năm ngày tác phẩm ra đời.

Hội thảo Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
Hội thảo Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Ảnh VOV.vn.

Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, đăng trên báo Nhân Dân 03/02/1969. Với gần 700 từ, tác phẩm bao hàm những nội dung quan trọng, mang tính hệ thống, thể hiện tư tưởng nhất quán của Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng và xây dựng Đảng về đạo đức là “kim chỉ nam”, “cẩm nang” trong nhận diện và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là “giặc nội xâm”, kẻ địch nguy hiểm ở bên trong mỗi con người, “là một loại kẻ thù giấu mặt” và “là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc”.

Chủ nghĩa cá nhân khiến cho cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, suy giảm đạo đức cách mạng, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, thậm chí làm hại đến lợi ích của tập thể, của cách mạng.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thế, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng đề nghị cần nhận diện rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân: “Phải nhận diện cho đúng những biểu hiện muôn hình vạn trạng hiện nay của chủ nghĩa cá nhân, nhất là trong đội ngũ cán bộ có chức, có quyền, cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thế nào được coi là đặc quyền, đặc lợi? Thế nào được coi là chính sách, chế độ đãi ngộ? Công khai chính sách cho dân biết để không thắc mắc. Nhận diện các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nhất là những người có học thức, người có chức quyền, những người càng nhiều kinh nghiệm thì họ che đậy giỏi, đến những người dân thường rất khó biết”.

Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Người nêu lên một hệ thống các giải pháp toàn diện nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trên. Trong đó, phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Ảnh báo Thừa Thiên - Huế.
Cần nhận diện rõ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên. Ảnh báo Thừa Thiên – Huế.

Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Các giải pháp phải thể hiện nguyên tắc nhất quán của Hồ Chí Minh về “xây” đi đôi với “chống” trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và xây dựng nền đạo đức mới.

GS.TS Mạch Quang Thắng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân rất “muôn hình vạn dạng”. Chống chủ nghĩa cá nhân hiện nay liên quan đến tiền bạc và về cơ chế. Nhận diện cơ hội chính trị và chống cơ hội chính trị, cá nhân. Cơ hội chính trị cũng tiến tới để cho lợi ích cá nhân không chính đáng về tiền tài danh vọng”.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vẫn vẹn nguyên giá trị và sức sống trong định hướng giáo dục, rèn luyện tư tưởng và thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề mà tác phẩm đề cập tới vẫn mang tính thời sự sâu sắc.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

15:47:20 29-02-2024

Chủ nghĩa cá nhân khiến cho cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, suy giảm đạo đức cách mạng, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, thậm chí làm hại đến lợi ích của tập thể, của cách mạng.   Sáng 29/02, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia […]

Đối tác của chúng tôi