Sự kiện - chuyên đề:

CAO BẰNG: Chuyển biến thực sự từ thực hiện nghị quyết 21- NQ/TW

VHDN: Là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, diện tích tự nhiên trên 6.724 km2, đường biên giới giáp Trung Quốc dài hơn 333 km, dân số 529,8 nghìn người với nhiều dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số và thiểu số ít người chiếm trên 95%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao… Với đặc thù của địa bàn như vậy, Cao Bằng xác định việc triển khai và thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy và chính quyền địa phương đã tạo bước chuyển thực sự trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả đó, có sự đóng góp tích cực và hiệu quả của BHXH tỉnh Cao Bằng- ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng.

Chứng minh cho khẳng định trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng. Với thái độ quả quyết, ông Tuấn chia sẻ: nhiều năm nay, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm cao với công việc và phục vụ đối tượng, BHXH Cao Bằng nhiều năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn là địa chỉ đáng tin cậy, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của người lao động và nhân dân các dân tộc Cao Bằng trong việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW, ngay từ cuối năm 2012 BHXH tỉnh đã phối hợp với  Sở Y tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết đến lãnh đạo các Sở, Ngành, đoàn thể, thường trực huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, trong đó Tỉnh ủy chỉ đạo đưa nội dung này vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đảng, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác BHXH, BHYT nói chung và công tác phối hợp thông tin tuyên truyền nói riêng. Trong 5 năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức và phối hợp tổ chức trên 1.730 hoạt động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Các cơ quan thông tin truyền thông đã đăng tải trên 01 nghìn tin, bài, phóng sự, cuộc phỏng vấn, chuyên trang, chuyên đề, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, tư vấn…. trên sóng truyền hình, các báo, tạp chí. Riêng cơ quan BHXH từ tỉnh đến huyện đã thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến, đối thoại, tọa đàm, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ chủ chốt tại cơ sở, cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt đã chú trọng thông tin, phản ánh việc triển khai các chủ trương, chế độ, chính sách, nhất là những nội dung công tác nhạy cảm bằng cách gửi văn bản thông tin, báo cáo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan, đơn vị liên quan, do vậy đã tranh thủ được sự ủng hộ, phối hợp và tạo được sự đồng thuận, đồng bộ trong thực hiện. Nhờ vậy đã tạo ra bước chuyển thực sự về nhận thức: cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác BHXH, BHYT, coi đây là nhiệm vụ chính trị và là một trong những nội dung quan trọng trong các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, từ đó, đã xác định rõ trách nhiệm và thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; nhận thức của nhân dân và ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT của các đơn vị SDLĐ có nhiều chuyển biến tích cực

Xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện NQ21, BHXH tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các phòng, các huyện, thành phố ngay từ đầu năm, và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đặc biệt với Sở Kế hoạch-Đầu tư, Cục Thuế tỉnh xác định số lượng, tình trạng, tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh để đối chiếu, phân loại, xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát và tuyên truyền, vận động đơn vị tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định. Kết quả 5 năm qua, số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng từ 1.110 ngàn lên 1.713 đơn vị; số người tham gia BHYT từ 491,1 ngàn lên 523,5 ngàn người; tỷ lệ bao phủ BHYT tăng từ 95,3%  lên 98,1%.

Giám đốc BHXH tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

BHXH Cao Bằng đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ đơn vị, đối tượng và nhân dân. Xác định mục tiêu “xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp”. Công tác cải cách hành chính theo hướng phục vụ và ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện tốt theo chỉ đạo của Ngành và của Tỉnh. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tại cơ quan BHXH từ năm 2011. Đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, từ đầu năm 2015 đã triển khai thực hiện Hệ thống giao dịch BHXH điện tử để cung cấp các dịch vụ công trên một cổng thông tin duy nhất và thống nhất của ngành, đồng thời phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua hệ thống Bưu điện. Hiện nay trên 90% đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh thực hiện phương thức giao dịch hồ sơ BHXH điện tử và giao nhận hồ sơ qua hệ thống Bưu điện. 100% cơ sở y tế thực hiện giao dịch và chuyển dữ liệu trực tiếp lên cổng tiếp nhận của hệ thống thông tin giám định BHYT. BHXH tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt việc cập nhật, bổ sung, chuẩn hóa thông tin dữ liệu danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Cao Bằng là một trong các địa phương hoàn thành sớm nhất việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và phát hành thẻ BHYT theo mã số BHXH. 100% người tham gia BHXH đã được cấp sổ BHXH. 99,9% sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động quản lý. Nhiều năm liên tiếp hoàn thành việc phát hành thẻ BHYT cho tất cả các đối tượng ngay trong tháng 12 của năm trước.

Công tác thu BHXH, BHYT được triển khai quyết liệt, tập trung với nhiều biện pháp đồng bộ, phù hợp, sát thực tiễn. Bên cạnh việc củng cố, tăng cường, nâng cao chất lượng nghiệp vụ thu, BHXH tỉnh đã chú trọng thông tin, tuyên truyền, đôn đốc, đề nghị khắc phục việc chậm đóng, chuyển tiền nợ đọng; báo cáo tình trạng nợ với cấp ủy, chính quyền; nêu tên đơn vị nợ trên các phương tiện thông tin đại chúng; khởi kiện các đơn vị nợ kéo dài… Vì vậy nhiều năm qua, tỷ lệ nợ ở Cao Bằng luôn thấp hơn so với tỷ lệ nợ chung toàn quốc từ 1-2%. Đi liền với công tác thu, công tác quản lý, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn được tổ chức chặt chẽ, khoa học, đảm bảo chi đúng, đủ, kịp thời, an toàn, thuận tiện và đến tay người thụ hưởng chế độ. Công tác giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT được củng cố, tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, khả năng giám sát và kiểm soát, qua đó đảm bảo quyền lợi, chế độ cho người tham gia, giảm thiểu tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Tổ chức các cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức về BHXH- BHYT

Công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về chế độ, chính sách BHXH, BHYT được triển khai thực hiện theo đúng pháp luật, chất lượng và hiệu quả. Qua thanh tra, kiểm tra, không chỉ nâng cao nhận thức cho chủ sử dụng lao động và người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT và ý nghĩa của việc thực hiện, mà quan trọng hơn để phát hiện sai phạm, nhắc nhở hoặc xử lý những vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho người lao động và nhân dân. Từ năm 2016, khi cơ quan BHXH thực hiện thẩm quyền thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT thì đã tăng cường được tính pháp lý và hiệu quả trong việc đôn đốc thu hồi và giảm nợ đọng.

Với những gì BHXH Cao Bằng đã làm trong nhiều năm qua, và tận mắt chứng kiến phong cách, lề lối làm việc của từng công chức, viên chức, người lao động khi thực thi công vụ trong những ngày vào hè oi bức, chúng tôi tin tưởng tập thể BHXH tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động và nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Nhìn sâu vào ánh mắt cùng thái độ cương trực của người đứng đầu, chia tay ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh, chúng tôi luôn giữ niềm vui, niềm tin về một BHXH Cao Bằng đổi mới, phát triển và đi lên.

Ngọc Quốc

12:28:03 17-05-2018

VHDN: Là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, diện tích tự nhiên trên 6.724 km2, đường biên giới giáp Trung Quốc dài hơn 333 km, dân số 529,8 nghìn người với nhiều dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số và thiểu số ít người chiếm trên 95%, […]

Đối tác của chúng tôi