Sự kiện - chuyên đề:

Chủ tịch UBND và HĐND tỉnh Thái Bình đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao

Sáng ngày 7/12, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh.

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức từ ngày 5 – 8/12. Theo kết quả được công bố, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh là 3 người có 60/60 phiếu tín nhiệm cao, đạt 100%.

Chủ tịch tỉnh Thái Bình đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao
Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình bỏ phiếu
Chủ tịch UBND và HĐND tỉnh Thái Bình đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình bỏ phiếu tín nhiệm

9 người có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 86% trở lên gồm: ông Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 58 phiếu (96,67%); ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh 57 phiếu (95%); ông Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 56 phiếu (93,33%); bà Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 55 phiếu (91,67%); ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh 54 phiếu (90%); ông Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh 54 phiếu (90%); ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 53 phiếu (88,33%); ông Phạm Hồng Tùng, Giám đốc Sở Tài Chính 52 phiếu (86,67%).

Trong 26 người được lấy phiếu tín nhiệm, có 8 người không có phiếu tín nhiệm thấp gồm: ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; bà Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh; bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND và HĐND tỉnh Thái Bình đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các cơ quan nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thái Bình tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; đồng thời xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh.

Nguồn: Báo Công thương

Chia sẻ
14:55:10 07-12-2023

Sáng ngày 7/12, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh. Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức từ ngày 5 – 8/12. Theo kết […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi