Sự kiện - chuyên đề:

Tổ chức thành công Hội nghị Cụm nhà chung cư Five Star Garden

VHDN: Ngày 13/1/2019, Hội nghị Cụm nhà chung cư Five Star Garden – số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội được tổ chức thành công với sự tham gia của hơn 96% tổng số chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu căn hộ tại đây cùng sự tham dự của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị quản lý. Hội nghị đã bầu ra Ban quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2022; đồng thời thông qua các văn kiện, quy chế và các nội dung quan trọng theo Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Luật nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội.

Ông Phạm Quốc Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn GFS phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng, Hội nghị cụm nhà chung cư được tổ chức khi có tối thiểu 75% chủ sở hữu/đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao và đưa vào sử dụng đồng ý nhập toà nhà vào cụm nhà chung cư tham dự. Tuy nhiên, tại Hội nghị cụm nhà chung cư Five Star Garden lần đầu tỷ lệ này đạt 96%, vượt xa so với quy định của Pháp luật, thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao của các chủ sở hữu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Quốc Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn GFS, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Bằng sự lựa chọn sáng suốt của mình, các chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu sẽ bầu ra Ban Quản Trị là những ứng viên nhiệt tình, đầy trách nhiệm, có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng tham gia quản trị Cụm nhà chung cư. Đồng thời, trên tinh thần cở mở, hợp tác và xây dựng, hội nghị sẽ thông qua được những bộ quy chế vận hành, quản trị cụm nhà chung cư để Five Star Garden thực sự là một môi trường sống đích thực.”

Sau hơn 4h làm việc nghiêm túc theo quy định của pháp luật, Hội nghị đã thông qua các các văn kiện, quy chế và các nội dung quan trọng: Bầu ban quản trị Cụm nhà chung cư Five Star Garden nhiệm kỳ 2019 – 2022; Quy chế họp hội nghị cụm nhà chung cư gồm quy chế họp lần đầu, họp thường niên và họp bất thường; Quy chế bầu Ban quản trị cụm nhà chung cư, số lượng, danh sách các thành viên ban quản trị; Sửa đổi bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; Dự thảo Quy chế hoạt động và thu chi tài chính của Ban quản trị; Các nội dung bắt buộc khác theo quy định của pháp luật hiện hành…..

Chủ sở hữu biểu quyết thông qua các văn kiện, nội dung tại Hội nghị

100% tổng số chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua Quy chế họp Hội nghị Cụm nhà chung cư; Quy chế Bầu Ban quản trị; Quy chế thu, chi của Ban Quản trị; Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư, Kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của cụm nhà chung cư.

Việc biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Quản trị và thông qua Đơn vị vận hành, mức giá dịch vụ quản lý vận hành cũng đã đạt được tỷ lệ đồng thuận lên đến 99,9%.

Đặc biệt, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu độc lập dưới sự giám sát của các bên, hội nghị đã bầu ra Ban quản trị cụm nhà chung cư Five Star Garden với 9 thành viên gồm 8 thành viên là chủ sở hữu các căn hộ và 01 thành viên là đại diện Chủ Đầu tư. Trước đó, danh sách các ứng viên tham gia vào Ban Quản trị đã được niêm yết công khai và thông báo đến toàn thể cư dân nhằm đảm bảo việc thực hiện bầu cử dân chủ, công khai và minh bạch.

Ban quản trị chính thức Cụm nhà chung cư Five Star Garden ra mắt các chủ sở hữu

Sau hội nghị này, Ban quản trị cùng Ban Quản lý tòa nhà sẽ gấp rút triển khai các thủ tục cần thiết để UBND Quận Thanh Xuân ra quyết định công nhận và Chủ đầu tư sớm chuyển giao các hoạt động quản lý theo quy định của pháp luật.

Hội nghị Cụm nhà chung cư Five Star Garden lần đầu là một trong số rất ít các Hội nghị chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội thành công ngay lần đầu tổ chức với tỷ lệ nhất trí cao của các chủ sở hữu. Việc bầu ra Ban quản trị Cụm nhà chung cư Five Star Garden với đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, giúp tiếp nhận công tác Quản lý vận hành và Quỹ bảo trì từ Chủ đầu tư, cư dân sẽ được đảm bảo quyền lợi hợp pháp thông qua những người đại diện do chính mình bầu ra. Thành viên Ban quản trị được lựa chọn là những người có năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết, nhiệt tình sẽ góp phần xây dựng cộng đồng Five Star Garden là “nơi cuộc sống giao hòa”, tiện nghi, hạnh phúc cho hàng nghìn cư dân.

Pv

16:22:26 15-01-2019

VHDN: Ngày 13/1/2019, Hội nghị Cụm nhà chung cư Five Star Garden – số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội được tổ chức thành công với sự tham gia của hơn 96% tổng số chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu căn hộ tại đây cùng sự tham dự của chính quyền địa […]

Đối tác của chúng tôi