Sự kiện - chuyên đề:

Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc Sông Mã(Thanh Hóa): Tự hào 50 năm xây dựng và phát triển

VHDN: Trong suốt 5 thập niên (1971-2021) Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã, Thanh Hóa không ngừng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong lĩnh vực quản lý và khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã khai mạc buổi lễ.

Sau nhiều năm thực hiện chuyển đổi, sáp nhập, sắp xếp bộ máy tổ chức (từ Ban Quản lý thủy nông Bắc Sông Mã đến Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã), đến nay, Công ty đã đạt được những thành tích như: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1990; hạng Nhì năm 2000; hạng Nhất năm 2014; được xếp hạng từ Doanh nghiệp hạng II lên hạng I.

Với những kết quả đạt được về quy mô, Công ty đang quản lý 4 hồ chứa nước, 2 âu thuyền, 95 trạm bơm tưới, tiêu, 344 máy bơm, 470 cống tưới; 90 cống tiêu, hệ thống kênh từ cấp 1 đến cấp 3 bao gồm 163 kênh với chiều dài 613km; diện tích tưới tiêu hằng năm 77.000ha trở lên; cấp nước thô sinh hoạt cho hơn 1,9 triệu m3 nước/năm trở lên; doanh thu đạt 92 tỷ đồng trở lên; trong đó doanh thu từ cung cấp dịch vụ công ích thủy lợi phí là 79 tỷ đồng,… đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, cụm công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nước sinh hoạt, tiêu thoát nước cho các huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn và một phần phía Bắc của thành phố Thanh Hóa (gồm 4 xã, phường).

Công ty TNHH Một thành viên Bắc Sông Mã, Thanh Hóa.

Với bề dày lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Bắc Sông Mã sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các hệ thống công trình thủy lợi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Hồng Thắm

 

 

11:16:38 12-12-2021

VHDN: Trong suốt 5 thập niên (1971-2021) Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã, Thanh Hóa không ngừng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong lĩnh vực quản lý và khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh. Sau nhiều năm thực hiện chuyển đổi, sáp nhập, sắp xếp bộ máy […]

Đối tác của chúng tôi