Sự kiện - chuyên đề:

Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Hàng không (ACC): Có thể bị xử lý về hành vi trốn thuế?

VHDN: Là nhà thầu liên danh tại dự án xây lắp trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La nên theo quy định thì sau khi được nghiệm thu, quyết toán, Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình hàng không ACC (Công ty ACC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK (Công ty DĐK) là phải xuất hóa đơn cho bên A theo giá trị đảm nhiệm thi công. Nhưng có thể do hiểu lầm giữa vai trò liên danh với vai trò là B’, nên Cty ACC lại xuất hóa đơn cho đồng liên danh là Cty DĐK, mà không thực hiện xuất hóa đơn cho bên A.

Nội dung trả lời về thuế của Công ty ACC của Cục thuế TP Hà Nội.

Cty CP Tập đoàn xây dựng DĐK (gọi tắt là Cty DĐK) và Cty xây dựng công trình Hàng không ACC (gọi tắt là Cty ACC) là hai đơn vị liên danh tham gia đấu thầu và trúng thầu thi công gói thầu số 2: Xây lắp, cung ứng thiết bị trụ sở làm việc Huyện ủy Sốp Cộp. Ngay sau khi trúng thầu, ngày 28-9-2009, BQL Đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp và hai đơn vị trúng thầu ký hợp đồng số 10/2009/BQL-DĐK&ACC về việc thi công gói thầu xây dựng số 2.

Sau đó, Cty DĐK và ACC đã lập bàng phân chia giá trị đảm nhiệm thi công của từng thành viên trong liên danh. Trong đó, Cty DĐK đảm nhiệm thi công giá trị tương ứng 51,157% giá trị gói thầu; Cty ACC là thành viên liên danh đảm nhiệm thi công giá trị tương ứng 48,834% giá trị gói thầu. Hai đơn vị thống nhất chỉ sử dụng tài khoản của Cty DĐK làm tài khoản thành toán với chủ đầu tư.

Gói thầu xây lắp, cung ứng thiết bị trụ sở làm việc Huyện ủy Sốp Cộp sau khi thi công xong được nghiệm thu theo tổng giá trị hợp đồng là 13.748.900.000 đồng. Trong đó, Cty DĐK được thanh toán số tiền 7.072.540.000 đồng; Cty ACC được thanh toán số tiền 7.676.360.000 đồng. Khi hoàn thành thi công và được nghiệm thu, Cty ACC đã xuất hóa đơn theo giá trị nghiệm thu cho Cty DĐK.

Số liệu về tài chính của hai đơn vị liên danh tại dự án thể hiện phần đóng tiền của nhà thầu ACC.

Theo quan điểm của Luật sư Nguyễn Thanh Hoàng, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Cty DĐK và Cty ACC là hai nhà thầu liên danh cùng thực hiện một gói thầu, sẽ có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trong việc thực hiện hợp đồng đối với chủ đầu tư. Sau khi được nghiệm thu thì từng liên danh phải xuất hóa đơn trực tiếp cho chủ đầu tư theo giá trị đảm nhiệm thi công.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP Hà Nội: Hai nhà thầu liên danh là Cty DĐK và Cty ACC lập hóa đơn tương ứng với phần giá trị công trình thực hiện theo quyết toán công trình được nghiệm thu cho BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp.

Do đó, Cty DĐK đã đề nghị Cty ACC xuất hóa đơn trực tiếp cho BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp. “Việc trước đây Cty ACC đã xuất hóa đơn cho Cty DĐK, đề nghị Cty ACC liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn thu hồi” – Công văn của Cty DĐK gửi Cty ACC và Chi cục Thuế quận Ba Đình nêu.

Hóa đơn Công ty ACC chuyển cho nhà thầu DĐK.

Tuy nhiên, cho đến nay Cty ACC chưa làm thủ tục thu hồi hóa đơn đã xuất cho Cty DĐK để xuất lại hóa đơn cho BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Cty DĐK cho biết: Nhà thầu ACC đã không xuất hóa đơn còn thiếu theo hồ sơ quyết toán với số tiền là 88.063.821 đồng. Nhà thầu ACC đã xuất hóa đơn VAT và báo cáo thuế, có xác nhận của cơ quan thuế, tuy nhiên trước đó, khi xuất hóa đơn VAT phía nhà thầu DĐK không nhận hóa đơn vì không đúng theo quy định. Việc xuất hóa đơn cho phía DĐK của ACC nhằm mục đích “trốn” 2% thuế vãng lai. Nhà thầu ACC phải xuất hóa đơn thanh toán với chủ đầu tư mới hợp lệ tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế.

Luật sư Lại Thị Trang, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội phân tích: Theo hướng dẫn tại thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn: “Trường hợp giao hàng nhiều lần, hoặc giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ, thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ tương ứng”.

Căn cứ tại khoản 3, Điều 5, Luật Đấu thầu quy định thì “Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ được tham gia dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh”.

“Như vậy, sau khi được nghiệm thu, bàn giao công trình thì Cty ACC phải tiến hành lập hóa đơn cho BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, đó là trách nhiệm của Cty ACC. Nếu Cty ACC không lập hóa đơn cho BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, khiến cơ quan thuế không có cơ sở để thu hồi thuế theo giá trị tiền thi công công trình mà Cty ACC đã được thanh toán thì Cty ACC có thể bị xử lý về hành vi trốn thuế” – Luật sư Lại Thị Trang nêu quan điểm.

Luật sư Nguyễn Thanh Hoàng và Luật sư Lại Thị Trang đều khẳng định việc Cty ACC có vai trò là liên danh nhà thầu nên có trách nhiệm và quyền lợi bình đẳng với đồng liên danh nhà thầu là Cty DĐK. Do đó, Cty ACC lập hóa đơn cho Cty DĐK là sai đối tượng, cần làm thủ tục thu hồi hóa đơn đã lập sai đối tượng để lập hóa đơn cho BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp.

Nguyễn Khuê

09:02:50 08-12-2018

VHDN: Là nhà thầu liên danh tại dự án xây lắp trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La nên theo quy định thì sau khi được nghiệm thu, quyết toán, Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình hàng không ACC (Công ty ACC) và Công ty […]

Đối tác của chúng tôi