Sự kiện - chuyên đề:

Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh “nơi doanh nghiệp trao gửi niềm tin”

VHND: Ngày 26/12/2017, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2017 -2020 với tiêu chí “Nhân văn – Chuyên nghiệp – Hội nhập – Phát triển” . Đây là Đại hội được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá mới trong cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh và các nữ Doanh nhân.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh và các nữ Doanh nhân.

Quảng Ninh hiện là trung tâm kinh tế lớn ở khu vực phía Bắc có sự phát triển toàn diện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Tăng trưởng GDP cao hơn bình quân chung của cả nước, là tỉnh xếp thứ 2 cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong 5 năm (2012 – 2017), số doanh nghiệp tăng từ 8.638 lên 14.588; tổng vốn đăng ký từ 92.585 tỷ đồng lên 146.650 tỷ đồng; từ 145 hội viên chính thức, 10 hội viên tập thể tăng lên 739 hội viên chính thức và 22 hội viên tập thể.

Đạt kết quả trên, vai trò của Hiệp hội rất quan trọng là cầu nối giữa các doanh nghiệp với chính quyền các cấp của tỉnh. Hiệp hội đã quyết tâm cùng Tỉnh cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; Phối hợp với IPA Quảng Ninh triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở nghành, địa phương (DDCI); đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp hội viên; chung tay cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các  hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp.. Đặc biệt, tại các phiên Cafe doanh nhân, những khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp luôn được các đồng chí Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, nghành của tỉnh xem xét và giải quyết trực tiếp nhanh nhất trong quyền hạn có thể. Đây là một trong những nét mới và là việc làm thiết thực đáp ứng được nguyện vọng của doanh nghiệp. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh còn tích cực hợp tác phát triển, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp – doanh nhân, chung tay vì sự phát triển của cộng đồng..

Tại Đại hội, ông Nguyễn Dức Long, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thay mặt cho Lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và đóng góp của của Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh trong thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp góp phần quan trọng trong phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ văn minh hiện đại, giải quyết việc làm cho người lao động và tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng. Ông chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sẽ là đầu mối để Tỉnh lắng nghe ý kiến và cùng phối hợp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện tối đa cho Doanh nghiệp vận hành.  Theo ông Chủ tịch, hiện nay Quảng Ninh đang đứng trước triển vọng phát triển to lớn để phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp hiện đại; xây dựng Đơn vị kinh tế – hành chính đặc biệt Vân Đồn mang tính đột phá. Từ cơ hội phát triển đó, các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đang đổ vốn đầu tư vào tỉnh. Việc gia tăng, hình thành các doanh nghiệp mới.. sẽ góp phần xây dựng hệ thống doanh nghiệp Quảng Ninh ngày càng lớn mạnh. Ông chủ tịch Tỉnh mong muốn cộng đồng Doanh nghiệp Quảng Ninh tiếp tục đoàn kết , liên kết, liên doanh hình thành các tập đoàn kinh tế lớn để  xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; lấy nhân lực làm trung tâm phát triển bền vững, bám sát mục tiêu đề ra của Tỉnh; tiếp tục phối hợp với các sở, ban, nghành cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, góp phần đưa chỉ số PCI Quảng Ninh nằm trong tốp đầu toàn quốc; tăng cường xây dựng các chương trình gặp gỡ, tiếp xúc định kỳ với giữa chính quyền với cộng đồng doanh nhân nhăm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh, khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng sản xuất kinh doanh vươn tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng ninh khóa II nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng ninh khóa II nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tập trung xây dựng ba mục tiêu chính là: Tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh với mục đích đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ các hoạt động kinh tế góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và quốc gia; Là đầu mối thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác của các doanh nhân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, thúc đẩy  thương mại, khoa học, công nghệ  giữa các doanh nghiệp và với các tổ chức khác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Đưa các thông tin về dịch vụ, xúc tiến thương mại, các dự án tới doanh nghiệp.. chú trọng giải quyết khó khăn vướng mắc  trong sản xuất kinh doanh ; tư vấn, phản biện trong lĩnh vực kinh tế, pháp luật; đại diện cho hội viên tham gia thành viên các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp khác; tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp, doanh nhân,  đẩy mạnh tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cùng tỉnh Quảng Ninh chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”..  Với thành quả Hiệp hội đạt được trong 5 năm qua; với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ sát thực, khoa học, sáng tạo; với đội ngũ ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2017 -2022 đầy năng lực, trí tuệ và đoàn kết thống nhất, các doanh nghiệp Quảng Ninh tin tưởng trao gửi niềm tin trong công cuộc cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn kết Doanh nghiệp Quảng Ninh vươn lên mạnh mẽ trong hội nhập quốc tế.

Thành Quảng

17:19:51 27-12-2017

VHND: Ngày 26/12/2017, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2017 -2020 với tiêu chí “Nhân văn – Chuyên nghiệp – Hội nhập – Phát triển” . Đây là Đại hội được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá mới trong cộng đồng […]

Đối tác của chúng tôi