Sự kiện - chuyên đề:

Đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, công tác nhân sự đã được Thành ủy Hà Nội khóa XVI chủ động làm từ sớm, bài bản, khoa học và chất lượng. Đây là cơ sở để tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII gồm các đồng chí xứng đáng, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy năm 2019. Ảnh: Bá Hoạt

Chuẩn bị sớm, bài bản

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã tập trung đổi mới công tác cán bộ. Trong đó, công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ, khoa học, nền nếp, thường xuyên; đúng phương châm “mở” và “động”, từng bước khắc phục sự “khép kín” trong từng ngành, từng địa phương.

Nhằm tạo đột phá trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20-9-2017 về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”. Từ đó, nội dung, chương trình giảng dạy cán bộ được đổi mới, đi sâu bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

Để bảo đảm “đầu ra” chất lượng, bên cạnh việc mời các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu thuộc các lĩnh vực liên quan về giảng dạy, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy còn trực tiếp tham gia giảng bài và làm chủ tịch hội đồng để chấm điểm cho từng đề tài tốt nghiệp của học viên các lớp nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý cũng được nâng lên với tỷ lệ có trình độ chuyên môn sau đại học chiếm 42,9%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt 100%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 8-11-2017 về “Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, qua đó cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá theo từng chức danh cán bộ. Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội đã chú trọng công tác luân chuyển cán bộ, coi đây là giải pháp rèn luyện, thử thách để làm căn cứ bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 137 cán bộ được luân chuyển, có cơ hội tiếp cận, sâu sát với thực tiễn, nắm vững tình hình địa phương, cơ sở, từng bước trưởng thành.

Với sự đồng bộ, liên thông trong quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành của thành phố đã phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy khóa mới.

Bảo đảm chất lượng nhân sự giới thiệu

Chuẩn bị cụ thể về nhân sự cho Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã tiến hành tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) từ sớm.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, các bước quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng Đề án nhân sự trình Bộ Chính trị phê duyệt để tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ, đề cao trách nhiệm tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân các đồng chí Thành ủy viên, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao.

Đặc biệt, Hà Nội đã thực hiện 3 điểm mới trong công tác nhân sự Đại hội XVII Đảng bộ thành phố. Trong đó, việc hoàn thiện hồ sơ, khảo sát và triển khai 5 bước về quy trình nhân sự được thực hiện bài bản. Chỉ riêng việc lựa chọn 34 đồng chí giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần đầu đã cho thấy sự kỹ lưỡng, cẩn trọng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập các tổ công tác khảo sát nhân sự và từ 151 đồng chí dự nguồn, qua rà soát còn 75 đồng chí, trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện các quy trình, cuối cùng chọn 34 đồng chí để giới thiệu với đại hội.

Ngoài ra, theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Thành ủy đã làm rất kỹ công tác chuẩn bị hồ sơ, thẩm định chính trị nội bộ, đánh giá hiện trạng cán bộ, nhất là về kê khai tài sản, thu nhập và những vấn đề khác được dư luận quan tâm, bảo đảm không đưa vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Toàn bộ 81 hồ sơ nhân sự được giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, mỗi hồ sơ gồm 11 danh mục tài liệu, đều bảo đảm đầy đủ và được thẩm định, thông qua.

Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) là 81 đồng chí, bầu tại đại hội là 71 đồng chí (số dư 14,08%). Nhân sự tái cử là 47/81 đồng chí (58,02%). Nhân sự tham gia lần đầu là 34/81 đồng chí (41,98%). Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 17 đồng chí.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Thành ủy Hà Nội về công tác nhân sự, tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; là cơ sở thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo HNMO

10:12:51 12-10-2020

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, công tác nhân sự đã được Thành ủy Hà Nội khóa XVI chủ động làm từ sớm, bài bản, khoa học và chất lượng. Đây là cơ sở để tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp […]

Đối tác của chúng tôi