Sự kiện - chuyên đề:

Đẩy mạnh truyền thông về BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

VHDN: Ngày 31/10, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Tham dự và chủ trì hội thảo có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; đại diện các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam; cùng nhiều phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, PGS-TS.Nguyễn Thành Lợi- Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo nhấn mạnh: BHXH, BHYT luôn là đề tài phong phú, đa dạng để báo chí sáng tạo nhiều tác phẩm sinh động, từng bước nâng cao nhận thức; từ đó chia sẻ và tạo sự đồng thuận của xã hội, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Cũng theo PGS-TS.Nguyễn Thành Lợi, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về lĩnh vực BHXH, BHYT. Vì vậy, chủ đề của hội thảo vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động báo chí, cả trong tác nghiệp cũng như trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông về chính sách BHXH, BHYT ở nước ta hiện nay.
Toàn cảnh hội thảo

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa những người làm báo và người làm công tác BHXH, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định, Hội Nhà báo và BHXH Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên nhân dân và NLĐ tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, hiện nay, BHXH Việt Nam đã xác định chiến lược trọng tâm, đó là: Tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý BHXH, BHYT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các quy trình, thủ tục liên quan đến việc tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT để DN và người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ này…

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng nhấn mạnh, chủ trương của Đảng và Nhà nước thể hiện trong Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH là một bước tiến dài, đưa chính sách BHXH của Việt Nam tiếp cận đến các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về an sinh xã hội. Vì vậy, BHXH Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông, đưa Nghị quyết và những quy định về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi vào cuộc sống.

Theo đó, các thông điệp truyền thông cần bám sát những nội dung chủ đạo của Nghị quyết, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, góp phần hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân mà Nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt, đề xuất của các diễn giả sẽ giúp nâng cao chất lượng thông tin về BHXH, BHYT trên báo chí, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về hệ thống BHXH cũng như tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Tú Linh

17:30:43 01-11-2018

VHDN: Ngày 31/10, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Tham dự và chủ trì hội thảo có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam […]

Đối tác của chúng tôi