Sự kiện - chuyên đề:

Doanh nhân Hà Thanh Tài – Giám đốc Công ty TNHH Vận tải 473 Miền Trung: Chúng tôi lấy Văn hóa Doanh nghiệp làm nền tảng

VHDN: Nền kinh tế có những bước tiến khả quan, song sự phát triển của các loại hình kinh doanh còn khó khăn, trong đó có doanh nghiệp vận tải. Cộng đồng doanh nghiệp nói chung đang rất cần các bộ, ngành và tỉnh có cơ chế tháo gỡ cũng như hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

hình ảnh minh họa cho bài viết (nguồn internet)

Công ty chúng tôi chuyên tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hoá. Là Giám đốc Giám đốc Công ty TNHH Vận tải 473 Miền Trung (khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), trong quá trình hoạt động, tôi luôn chú trọng đến việc giữ gìn uy tín, thương hiệu. Để làm được điều này, chúng tôi có những quy chế, quy định nội bộ riêng, gắn hiệu quả kinh doanh với ý thức tổ chức kỷ luật. Chúng tôi cũng luôn nhận thức được rằng, khi điều kiện sản xuất, kinh doanh càng khó khăn thì việc cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp càng được chú trọng. Tuy nhiên, việc cạnh tranh phải đảm bảo yếu tố lành mạnh, bình đẳng, nhất là chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Theo tôi, đó cũng chính là cách chúng ta vận hành và phát triển theo hướng lấy Văn hóa Doanh nghiệp làm nền tảng .

HUYỀN TRANG

00:56:28 26-01-2019

VHDN: Nền kinh tế có những bước tiến khả quan, song sự phát triển của các loại hình kinh doanh còn khó khăn, trong đó có doanh nghiệp vận tải. Cộng đồng doanh nghiệp nói chung đang rất cần các bộ, ngành và tỉnh có cơ chế tháo gỡ cũng như hỗ trợ doanh nghiệp […]

Đối tác của chúng tôi