Sự kiện - chuyên đề:

Đối thoại đầu năm : Doanh nghiệp với văn hóa

VHDN: Cũng như điều hành doanh nghiệp, xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp không có công thức chung nhưng cái đích vẫn để sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, phát triển bền vững. Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, phóng viên Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã ghi lại ước nguyện đầu năm của các doanh nhân về xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp.

Y Phong

10:39:08 01-01-2020

VHDN: Cũng như điều hành doanh nghiệp, xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp không có công thức chung nhưng cái đích vẫn để sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, phát triển bền vững. Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, phóng viên Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã ghi lại ước […]

Đối tác của chúng tôi