Sự kiện - chuyên đề:

Giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

VHDN-Triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/2018/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. UBND các cấp đã xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tại địa phương và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra.

Ông Thới Văn Đạo – Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Gia Lai, dự báo lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018 là 885.686 người, chiếm gần 60% dân số của tỉnh. Tuy nhiên, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện) chiếm một tỷ lệ thấp. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 80 ngàn lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), chiếm 9,03% lực lượng lao động. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện dự kiến năm 2018 là 1.385 người, chiếm khoảng 0,15% lực lượng lao động.

Thực tế cho thấy, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh trong những năm qua chủ yếu là người đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đó và tập trung vào số cán bộ, công chức, viên chức, nhất là khối xã, phường, thị trấn không đủ tuổi tái cử hoặc hết tuổi lao động nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH, nên tham gia đóng BHXH tự nguyện đủ 20 năm để được hưởng chế độ hưu trí.

Những năm gần đây, số người tham gia BHXH tự nguyện có xu hướng chậm lại, vì một bộ phận người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng BHXH đủ 20 năm, đủ tuổi nghỉ hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi), làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH giải quyết, trong khi số người tham gia mới từ đầu rất ít. Đến tháng 7/2018, có 1.170 người tham gia BHXH tự nguyện, mặc dù tăng 9,55% so với năm 2017, nhưng tỷ lệ tính trên lực lượng lao động hiện tại là rất thấp, chỉ khoảng 0,13%. Nguyên nhân từ đâu, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH lại thấp như vậy?

Luật BHXH quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng 02 chế độ là hưu trí và tử tuất, trong khi BHXH bắt buộc quy định 05 chế độ, gồm: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Sự bất cập này còn thể hiện ở một số điều kiện hưởng như phải đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ và đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện mới được hưởng lương hưu (kể cả các trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện cư trú tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7), trong khi người tham gia BHXH bắt buộc có thể nghỉ hưu ở tuổi 55 đối với nam và 50 đối với nữ nếu có đủ 20 năm đóng BHXH, trong đó có 15 năm làm việc và đóng BHXH ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên.

Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Từ năm 2018, nhà nước có chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, tùy theo đối tượng mà hỗ trợ mức đóng 10%, 25% hoặc 30%. Tuy nhiên, đây thực sự không phải là giải pháp tối ưu và có thể còn gây nên sự ỷ lại, trông chờ, nhất là đối với người dân ở miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ BHXH chưa thực sự hấp dẫn với người dân; các hội nghị, đối thoại trực tiếp với nhân dân chưa phải là nhiều, hiệu quả chưa cao…, dẫn đến người dân chưa hiểu đầy đủ chính sách BHXH tự nguyện, thậm chí còn nhầm lẫn với các loại hình bảo hiểm thương mại.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trên, cần có những giải pháp hết sức thực tế và khả thi, mới mong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tương xứng với tiềm năng vốn có trong thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh.

Trước hết, cần có quy định giảm tuổi nghỉ hưu như BHXH bắt buộc đối với người tham gia BHXH tự nguyện ở vùng có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên; người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi họ đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên; tăng mức hỗ trợ đóng BHXH cho người nghèo, cận nghèo, đồng thời quy định mức hỗ trợ đóng BHXH theo hướng linh hoạt, thấp nhất bằng mức hỗ trợ hiện tại theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện (30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với thuộc hộ cận nghèo, 10% đối với các đối tượng khác). Điều này tạo điều kiện cho các địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển có cơ chế hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh tăng cường tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 Khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28-NQ/TW). Xây dựng chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện phù hợp với thực tế tại địa phương, đồng thời có chính sách hỗ trợ mức đóng phù hợp, nhất là đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo; cán bộ không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố tham gia BHXH tự nguyện.

Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/2018/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. UBND các cấp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tại địa phương và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra.

Cơ quan BHXH phải tích cực, chủ động, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện, đồng thời khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử của ngành trong công tác này; phối hợp với chính quyền cơ sở, các hội, đoàn thể tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp chính sách BHXH với nhân dân. Mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của nhân viên đại lý về các chính sách, chế độ BHXH.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH đối với người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất là các phần mềm nghiệp vụ trong thực hiện chế độ BHXH; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong các giao dịch về BHXH làm hài lòng người dân và doanh nghiệp.

Thới  Văn  Đạo / Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai

20:18:23 10-11-2018

VHDN-Triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/2018/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. UBND các cấp đã xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tại địa phương và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh […]

Đối tác của chúng tôi