Sự kiện - chuyên đề:

Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam gặp mặt văn phòng đại diện, phóng viên thường trú

VHDN: Tham dự buổi gặp mặt (sáng 27/6) có ông Hồ Anh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam; ông Nguyễn Lân Trung – Tổng Thư kí Hiệp hội; Ban Biên tập Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam; đại diện một số văn phòng của Tạp chí tại các tỉnh thành.

Tại buổi gặp mặt, các văn phòng đại diện đã nêu rõ đặc thù ở các địa phương có các văn phòng báo chí Trung ương hoạt động. Tuyệt đại bộ phận các văn phòng đều chấp hành nghiêm quy định hoạt động báo chí và tập trung làm tốt công tác tuyên truyền theo định hướng của các cơ quan báo chí.

Đại diện các văn phòng bày tỏ mong muốn Hiệp hội quan tâm, tạo điều kiện để Tạp chí thành lập văn phòng đại diện tại một số tỉnh thành đã hội đủ các điều kiện, tạo cơ sở pháp lý cho đội ngũ phóng viên hoạt động, qua đó có thêm nhiều tin bài phản ánh liên quan đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội tại các địa phương. Việc thành lập thêm văn phòng đại diện cũng sẽ góp phần cho Tạp chí có nội dung phong phú, đa dạng hơn, đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu tuyên truyền được Hiệp hội giao và đưa Tạp chí ngày càng phát triển…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hồ Anh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam là cơ quan ngôn luận duy nhất của Hiệp hội, vì vậy Ban Biên tập và đội ngũ phóng viên Tạp chí cần tích cực tuyên truyền, góp phần cùng Hiệp hội triển khai hiệu quả Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm cho doanh nghiệp. Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội, việc thành lập thêm văn phòng đại diện Tạp chí tại một số tỉnh thành là cần thiết để đảm bảo cho Tạp chí phát triển ổn định, bền vững, tuy nhiên Ban Biên tập cần lựa chọn kỹ về nhân sự, đảm bảo những người được chọn phải hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và làm tốt công tác tổ chức, đưa văn phòng vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Hiệp hội cũng yêu cầu các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại các tỉnh thành phải là lực lượng tham gia tích cực tuyên truyền, phối hợp cùng Hiệp hội tổ chức triển khai Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp tại các địa phương ngày càng chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến các hoạt động cụ thể.

PV

18:07:29 27-06-2018

VHDN: Tham dự buổi gặp mặt (sáng 27/6) có ông Hồ Anh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam; ông Nguyễn Lân Trung – Tổng Thư kí Hiệp hội; Ban Biên tập Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam; đại diện một số văn phòng của Tạp […]

Đối tác của chúng tôi