Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về Chương trình giám sát, xây dựng luật

Văn phòng Quốc hội thông báo, hôm nay, ngày 30/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình giám sát, xây dựng pháp luật; nghe báo cáo quyết toán ngân sách; chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

 

Lịch làm việc của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV ngày 30/5 cụ thể như sau:

Các đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh quochoi.vn.
Các đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh quochoi.vn.

Buổi sáng:

Quốc hội thảo luận ở hội trường về:

+ Dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025;

+ Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Buổi chiều:

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

+ Nghe các báo cáo về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022;

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;

+ Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:12:40 30-05-2024

Văn phòng Quốc hội thông báo, hôm nay, ngày 30/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình giám sát, xây dựng pháp luật; nghe báo cáo quyết toán ngân sách; chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.   Lịch […]

Đối tác của chúng tôi