Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Đông Hải – Tỉnh Bạc Liêu: Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

VHDN: Với bờ biển dài 23 km, có 2 cửa biển lớn là Cái Cùng – Gành Hào và đội tàu đánh bắt gần 600 phương tiện, cùng trên 39.000 ha nuôi trồng thủy sản, cho tổng sản lượng khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 130 ngàn tấn/năm, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu được xem là địa phương giàu tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế biển.

Lễ hội Nghi Ông Nam Hải ở huyện Đông Hải.

Lễ hội Nghi Ông Nam Hải ở huyện Đông Hải.

Không chỉ thế, Đông Hải còn là nơi sản xuất và cung cấp tôm giống chất lượng lớn nhất tỉnh, đặc biệt là nơi có nhiều làng nghề nổi tiếng gắn với các đặc sản như: nghề sản xuất muối, chế biến khô biển và các dịch vụ hậu cần nghề biển.

Với hệ sinh thái phong phú, Đông Hải còn được đánh giá là địa phương có nhiều thế mạnh cho phát triển du lịch văn hóa, lễ hội, ẩm thực, du lịch sinh thái…, nhất là phát triển các mô hình du lịch sinh thái rừng gắn với nuôi trồng thủy sản mang lại giá trị, lợi nhuận cao như: nuôi nghêu, sò, ốc…

Nông dân Đông Hải thu hoạch tôm.

Nông dân Đông Hải thu hoạch tôm.

Để phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh này, Tỉnh ủy (Khóa XV), đã ban hành Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về “xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã”. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Hải đã xây dựng Chương trình hành động số 25-CTr/HU để thực hiện Nghị quyết này. Theo đó, BCH huyện đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp và phấn đấu đến năm 2020, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản là 145.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 99%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ 60% trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%/năm trở lên; hoàn thành đầu tư xây dựng Cảng cá Gành Hào đạt chuẩn loại I; có 70% lượng tàu hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ có công suất từ 400CV trở lên. Phấn đấu đến năm 2023 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV và năm 2025 huyện Đông Hải được nâng lên thị xã.

Ngư dân trúng mùa mùa cá.

Ngư dân trúng mùa mùa cá.

Để hoàn thành các mục tiêu này và đưa huyện trở thành địa phương dẫn đầu về phát triển mạnh về kinh tế biển, Đông Hải sẽ tích cực tranh thủ sự ủng hộ, đầu tư của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; nguồn vốn ngân sách hàng năm của tỉnh, huyện; vốn huy động các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và vốn huy động trong dân để triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy có hiệu quả. Đồng thời, huyện tập trung cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; tăng cường huy động vốn đầu tư hợp pháp từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, nước ngoài; tích cực tranh thủ các nguồn vốn ODA; khai thác quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước để tạo nguồn lực đầu tư phát triển; chú trọng mời gọi đầu tư theo hình thức đối tác công – tư để xây dựng các công trình quan trọng. Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các huyện, vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước…

Để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển, huyện Đông Hải mong muốn được hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài nước. Với truyền thống đoàn kết, hiếu khách và nghĩa tình, địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, với những chính sách hỗ trợ, ưu đãi tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Lâm Hỷ

10:57:47 24-01-2018

VHDN: Với bờ biển dài 23 km, có 2 cửa biển lớn là Cái Cùng – Gành Hào và đội tàu đánh bắt gần 600 phương tiện, cùng trên 39.000 ha nuôi trồng thủy sản, cho tổng sản lượng khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 130 ngàn tấn/năm, huyện Đông […]

Đối tác của chúng tôi