Sự kiện - chuyên đề:

Khai trương văn phòng đại diện Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tại Quảng Ninh

VHDN: Vừa qua, tại số 126, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức khai trương Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh trên cơ sở Văn bản số 101/CV – HH ngày 31/10/2017 của TW Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam v/v cho phép Tạp chí mở Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh và Văn bản số 196/TB – STTTT ngày 23/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh v/v hoạt động Văn phòng đại diện Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp tại Quảng Ninh.

Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp có vị trí rất quan trọng, là “ngôi nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam là cơ quan ngôn luận duy nhất của Hiệp hội, là diễn đàn của các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí được phát hành rộng rãi trên phạm vi cả nước và quốc tế.

Ban lãnh đạo Tạp chí mong muốn, Tạp chí ngày càng khẳng định được vị thế, thực sự là diễn đàn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, qua đó làm tốt việc thông tin các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Quảng Ninh, phản ánh kịp thời chủ trương đổi mới và những thành tựu của tỉnh cũng như các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương.

Việc mở văn phòng đại diện tại Quảng Ninh nằm trong kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động, là cơ sở để Tạp chí làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp tới bạn đọc gần xa cũng như trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Văn phòng đại diện của Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tại Quảng Ninh gồm 5 cán bộ, phóng viên, do Nhà báo Đỗ Thành Quảng làm Trưởng văn phòng đại diện.

Hồng Tươi

11:55:35 04-05-2018

VHDN: Vừa qua, tại số 126, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức khai trương Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh trên cơ sở Văn bản số 101/CV – HH ngày 31/10/2017 của TW Hiệp hội […]

Đối tác của chúng tôi