Sự kiện - chuyên đề:

Mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 01/07/2023

VHDN: Lương cơ sở là căn cứ tính mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm xã hội. Từ ngày 01/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, mức hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội căn cứ trên mức lương cơ sở cũng sẽ tăng lên.

Lâm Oanh

14:15:07 10-04-2023

VHDN: Lương cơ sở là căn cứ tính mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm xã hội. Từ ngày 01/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, mức […]

Đối tác của chúng tôi