Sự kiện - chuyên đề:

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 01/2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/08/2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.
Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.

Theo đó, Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thành phần tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng và bổ sung trách nhiệm của một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định cũng nêu rõ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ ký Quyết định thành lập Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước để giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu.

Trách nhiệm của Chi cục Quản trị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Phát hành Kho quỹ gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước cho Vụ Kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này, Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước và Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước.

Vụ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm làm đầu mối xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước. Ban hành Quyết định thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.
Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.

Vụ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra công tác giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC của Tổ giám sát hoạt động gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 10064/NHNN-TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Theo Công văn này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, tất cả vấn đề này sẽ được xem xét trong sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP được ban hành năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp tới và sẽ sửa đổi theo hướng vừa đảm bảo quản lý, vừa đảm bảo tính thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai và xin ý kiến rộng rãi trong thời gian tới.

Trước diễn biến giá vàng tăng mạnh thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, nguyên nhân khiến giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh trong những ngày vừa qua chủ yếu do yếu tố tâm lý trước đà tăng liên tục của giá vàng quốc tế. Do vậy, trong những ngày giá vàng quốc tế biến động tăng mạnh, giá vàng miếng SJC trong nước thường tăng với tốc độ nhanh hơn.

Vì thế, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

09:50:37 05-01-2024

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 01/2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của […]

Đối tác của chúng tôi