Sự kiện - chuyên đề:

Nghệ An: Sẽ thực hiện thoái vốn nhà nước tại 10 công ty cổ phần

VHDN: Hiện Nghệ An có trên 18.000 doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, trong đó trên 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Nghệ An luôn nỗ lực trong hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động, cải cách hành chính, thể hiện ở chỉ số CPI đã được nâng lên đáng kể.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong 2 năm 2018 – 2019, Nghệ An sẽ cổ phần hóa 2 doanh nghiệp. Trong đó, dự kiến quý 4/2018 sẽ hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An. Đồng thời, trên dịa bàn tỉnh dự kiến 4 công ty cổ phần có vốn nhà nước do UBND tỉnh làm đại diện doanh nghiệp thoái vốn nhà nước trong năm 2017 sẽ hoàn tất việc đấu giá trong tháng 6/2018; 5 doanh nghiệp dự kiến hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước vào đầu quý 4/2018. Ngoài ra, Nghệ An đã hoàn tất phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới 5 công ty lâm nghiệp; hoàn thành việc bán cổ phần tại 2 công ty TNHH MTV nông nghiệp 3/2 và Sông Con; tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới 5 công ty còn lại. Thực hiện rà soát, đo đạc, cắm mốc, phê duyệt phương án sử dụng đất ở các công ty; thu hồi đất để bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm đến từng đơn vị liên quan, rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cam kết ngành, chuỗi giá trị…

Công ty CP Cấp nước TX Cửa Lò là 1 trong 10 doanh nghiệp sẽ tiến hành thoái vốn nhà nước

Ngày 23/5 vừa qua, tại cuộc làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Đổi mới doanh nghiệp TW về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã đánh giá sự cố gắng của địa phương trong chủ trương này từ đó làm cơ sở cho việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại Nghệ An.

Theo đó, trong năm 2018- 2019, Nghệ An sẽ có 10 công ty cổ phần thực hiện thoái vốn nhà nước gồm: Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Công ty CP quản lý và xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An; Công ty CP quản lý và xây dựng cầu đường bộ Nghệ An; Công ty CP Giống cây trồng Nghệ An; Công ty CP cấp nước Nghệ An; Công ty CP giống Nuôi trồng thủy sản Nghệ An; Công ty CP cấp nước TX Cửa Lò; Công ty CP cấp nước huyện Diễn Châu; Công ty CP cấp nước Quỳnh Lưu; Công ty CP cấp nước TX Thái Hòa.

Xuân Thống

15:26:57 27-05-2018

VHDN: Hiện Nghệ An có trên 18.000 doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, trong đó trên 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Nghệ An luôn nỗ lực trong hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động, cải cách hành chính, thể hiện ở chỉ số CPI đã được nâng lên đáng kể. Theo chỉ đạo […]

Đối tác của chúng tôi