Sự kiện - chuyên đề:

Nghệ An: Sẽ vận hành hệ thống một cửa liên thông điện tử phục vụ doanh nghiệp và người dân

VHDN: Tại hội nghị nghe và cho ý kiến về việc vận hành hệ thống “Một cửa liên thông điện tử” vừa diễn ra tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận: Việc đưa phần mềm Một cửa liên thông (MCLT) điện tử vào sử dụng nhằm mục đích quản lý đồng bộ quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả, liên thông trong xử lý công việc giữa Trung tâm, các sở, ngành và địa phương; phân công, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, kịp thời đôn đốc xử lý; rút ngắn thời gian tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan.

Cán bộ, công chức Bộ phận MCLT tỉnh làm việc tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư. Ảnh: Xuân Thống

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị tiến hành rà soát, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, phối hợp giải quyết và trả kết quả đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo hướng kết nối đồng bộ với các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, giúp quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm, sở chủ trì và các cơ quan phối hợp khác hoạt động hiệu quả hơn; cung cấp công cụ báo cáo, giám sát giúp quản lý hồ sơ tại bộ phận MCLT; cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực đầu tư; cho phép nhà đầu tư theo dõi quy trình xử lý hồ sơ…

“Việc vận hành hệ thống Một cửa liên thông điện tử tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư là bước đột phá trong thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng nền hành chính công hiệu lực, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Đây cũng là tiền đề cho việc xây dựng Trung tâm hành chính công trong tương lai và góp phần cải cách hành chính trên địa bàn” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định.

Ông Lê Tiến Trị – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết thêm: Để từng bước đưa lĩnh vực đầu tư hoạt động hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, ngày 19/5/2017, UBND tỉnh quyết định chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tỉnh Nghệ An (gọi là Bộ phận Một cửa liên thông – MCLT) từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang đặt tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư. Bộ phận MCLT tỉnh khi đi vào hoạt động là một điểm nhấn của tỉnh về cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư.

Trước đó, ngày 13/1/2017, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An; Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư; Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Xuân Thống

13:58:33 11-05-2018

VHDN: Tại hội nghị nghe và cho ý kiến về việc vận hành hệ thống “Một cửa liên thông điện tử” vừa diễn ra tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận: Việc đưa phần mềm Một […]

Đối tác của chúng tôi