Sự kiện - chuyên đề:

Nghệ An: Tạo sự đồng thuận, tháo gỡ khó khăn, chú trọng cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp

VHDN: Tỉnh Nghệ An – quê hương của Bác Hồ vừa đi qua năm 2018 với đầy thử thách, cam go. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống…, nhưng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển ổn định; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018 đạt và tăng cao so với năm 2017, trong đó một số chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (thứ 6 từ phải qua)cùng đoàn công tác Trung ương, tỉnh và huyện Đô Lương trồng cây lưu niệm nhân ngày MTTQ 18/11/2018.

27/27 chỉ tiêu đạt và vượt

Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 80.971 tỷ đồng, tăng 8,77% so cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/KH 35-36 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Tỷ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 21,79% năm 2017 xuống còn 20,5% năm 2018; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng từ 31,39% lên 34,25%; khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng và đạt tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế (45,25%). Thu ngân sách năm 2018 đạt 13.805 tỷ đồng, đạt 108,8% dự toán và tăng 8,3% so với thực hiện năm 2017. Chi ngân sách năm 2018 ước đạt 24.764,63 tỷ đồng, đạt 104,1% dự toán.

Ông Thái Thanh Quý – UV Dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) chủ trì cuộc họp báo về KTXH năm 2018, kế hoạch 2019.

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2018 ước tăng 5,09%/ KH4-4,5%, giá trị tăng thêm tăng 5,04%; thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng trên 1 ha đất nông nghiệp, tăng 15% so với năm 2017.Sản xuất công nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Một số dự án thu hút đầu tư đang được tập trung đôn đốc triển khai thực hiện trong Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An như: VSIP, Nghệ An, Hemaraj (Thái Lan), các dự án của Tập đoàn Vingroup, Masan, FLC… Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư.Lĩnh vực thương mại, du lịch, thông tin truyền thông, vận tải, tài chính ngân hàng tiếp tục có mức tăng trưởng tốt.

Môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, qua đó đã mang lại những kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI năm 2017, Nghệ An xếp thứ 21, đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ; đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An. Lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực với nhiều kết quá phấn khởi. Đáng chú ý, trong năm đã giải quyết việc làm mới cho 37.650 lao động, trong đó XKLĐ 13.655 người; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm còn 5,54%; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, các chế độ hỗ trợ đối với hộ nghèo; thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018, chương trình 30a, 135… Thông qua các chương trình vận động quỹ vì người nghèo, Tết vì người nghèo đã huy động được 132.500 triệu đồng; chính sách BHXH, BHYT… được thực hiện đảm bảo đúng quy định.Hoạt động khoa học và công nghệ đạt được kết quả khả quan. Tỉnh đã tập trung tác động KH&CN theo chuỗi giá trị các sản phẩm; giảm số lượng các đề tài, dự án, nâng cao chất lượng, tăng quy mô; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2018; tổ chức 5 cuộc kết nối cung cầu công nghệ khu vực bắc Trung Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Thái Thanh Quý tặng quà cho người dân xã Vân Diên, Nam Đàn.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất. Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thực hiện các biện pháp khắc phục; tiếp tục thanh tra pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản…Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính được thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành rà soát, triển khai thực hiện. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được tập trung thực hiện; chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tham mưu triển khai đồng bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 2019

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; Nghệ An sẽ tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9- 9,5%; thu ngân sách 13.498 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 42-43 triệu; có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 4%; tạo việc làm mới cho 37.000- 38.000 lao động…Một số nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong năm 2019 là: Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai gắn với cơ cấu lại trong nông nghiệp nhằm tăng giá trị trên đơn vị diện tích. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; liên kết sản xuất chặt chẽ giữa kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã với doanh nghiệp, phát triển kinh tế rừng. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số CPI cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bảo đảm tốt an sinh xã hội. Quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh CCHC, sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và TTATXH; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Xuân Thống

23:36:20 12-01-2019

VHDN: Tỉnh Nghệ An – quê hương của Bác Hồ vừa đi qua năm 2018 với đầy thử thách, cam go. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống…, nhưng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển ổn […]

Đối tác của chúng tôi