Sự kiện - chuyên đề:

Người lao động có được tự đóng BHYT khi công ty đang nợ BHXH?

Bạn đọc hỏi: Công ty tôi đang làm việc nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 1 năm nay, nên thẻ BHYT không sử dụng được. Vậy, tôi muốn tham gia BHYT tự nguyện thì có được không?

Người bệnh được chăm sóc, khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Về vấn đề này, tại Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng và phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Do đó, việc công ty không tuân thủ pháp luật chậm đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động là thuộc trách nhiệm của công ty. Trong trường hợp này công ty phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Bạn không thể tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình (đối tượng tự đóng) do bạn còn ràng buộc hợp đồng với công ty- thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm người lao động và sử dụng lao động đóng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Theo Báo tintuc

09:08:38 22-12-2020

Bạn đọc hỏi: Công ty tôi đang làm việc nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 1 năm nay, nên thẻ BHYT không sử dụng được. Vậy, tôi muốn tham gia BHYT tự nguyện thì có được không? Về vấn đề này, tại Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT […]

Đối tác của chúng tôi