Sự kiện - chuyên đề:

Nhìn từ Hội Báo toàn quốc: Dung lượng thông tin tài nguyên và môi trường ngày càng lớn

Nhiều năm nay, Hội Báo toàn quốc là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của cộng đồng và sự tham gia đông đảo của Chi hội nhà báo Trung ương, địa phương.

HoiBao5

Đặc biệt, đề tài, chủ đề, nội dung thông tin phản ánh về tài nguyên và môi trường trong các ấn phẩm báo chí và các loại hình báo chí chiếm dung lượng ngày càng lớn. Các ấn phẩm báo chí phản ánh về tài nguyên và môi trường có tính đặc sắc riêng, được truyền tải sinh động, hấp dẫn, tính tương tác cao.

Qua theo dõi, báo chí là phương tiện luôn dành sự quan tâm to lớn đối với lĩnh vực thông tin tuyên truyền về tài nguyên và môi trường. Các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến các địa phương đã đầu tư hơn về dung lượng, thời lượng; thành lập và vận hành các chương trình, chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề về tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, báo chí là phương tiện đăng phát thường xuyên, kịp thời, sinh động về các sự kiện, sự chỉ đạo điều hành, các hoạt động nổi bật cũng như các vấn đề, chủ đề về tài nguyên và môi trường có tính chuyên nghiệp cao. Đặc biệt, báo chí là kênh thông tin trọng yếu để phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật tài nguyên và môi trường của không ít tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; phát hiện, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách pháp luật cũng như quá trình tổ chức thực hiện cơ chế chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Tài nguyên và môi trường ngày càng được báo chí truyền thông quan tâm bởi mỗi tác phẩm báo chí được đăng tải có giá trị về nhiều mặt. Ví như, một hiện tượng khí tượng thủy văn có diễn biến phức tạp là quan tâm, sự dõi theo của tất cả các cơ quan báo chí để truyền tải đến cộng đồng; một văn bản quy phạm pháp luật được ban hành là sự quan tâm của nhiều tổ chức, cơ quan, cá nhân. Một tác phẩm báo chí về tài nguyên và môi trường là công sức đầu tư về trí tuệ, sự sáng tạo của mỗi người làm báo.

Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc cho biết, từ nhiều năm nay đề tài, chủ đề về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai được lựa chọn ưu tiên để chấm, tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc. Hội Báo toàn quốc năm 2017, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ TN&MT đã trao 40 giải phóng sự xuất sắc về đề tài bảo vệ môi trường phản ánh trong năm 2016. Hội Báo toàn quốc 2019 đã trao 31 giải “Giải phóng sự xuất sắc về môi trường, biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai phản ánh trong năm 2018”.

Ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ TN&MT cho biết, nhiều năm nay, Bộ TN&MT đã đề cử các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai để cùng các cơ quan chuyên môn về báo chí, truyền thông đánh giá khách quan, để trao các tác tác phẩm báo chí chất lượng cao, phản ánh sinh động về các vấn đề tài nguyên và môi trường. Đề tài, chủ đề về tài nguyên và môi trường ngày càng được cộng đồng quan tâm và thu hút sự vào cuộc của truyền thông báo chí.

Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc mong muốn các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo phát huy bản lĩnh trị, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để có những tác phẩm báo chí thực sự xuất sắc; hướng đến quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 Theo TNMT
15:36:43 18-03-2019

Nhiều năm nay, Hội Báo toàn quốc là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của cộng đồng và sự tham gia đông đảo của Chi hội nhà báo Trung ương, địa phương. Đặc biệt, đề tài, chủ đề, nội dung thông tin phản ánh về tài nguyên và môi trường trong các ấn […]

Đối tác của chúng tôi