Sự kiện - chuyên đề:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Hiện nay, Đảng và nhà nước đã xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế; nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

anh-4.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 có chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển”. Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam….

anh-5.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 có chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển”

Tham dự Đại hội có 995 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn; tạo điều kiện để cư dân nông thôn trở thành cư dân đô thị mà không dẫn đến di cư quy mô lớn.

Nông dân là chủ thể, là trung tâm của một quá trình phát triển nông nghiệp, của kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổng Bí thư đặt vấn đề: Trong bối cảnh hiện nay, phát triển nền nông nghiệp sinh thái có những thuận lợi và khó khăn gì? Người nông dân cần có những thay đổi gì trong tư duy và hành động để thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

anh3.jpg
Tham dự Đại hội có 995 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước

Trong xu thế số lượng nông dân làm nông nghiệp ngày càng giảm và già hoá, lao động dư thừa các đô thị, khu công nghiệp sẽ di chuyển về nông thôn tìm kế từ nông nghiệp, Tổng Bí thư đề nghị Hội Nông dân Việt Nam các cấp phải đổi mới hoạt động để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, đủ sức đồng hành giúp sức, hỗ trợ nông dân trong 5 năm tới và xa hơn nữa trong việc xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, cùng cả nước hướng tới mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển công nghiệp cao vào năm 2045.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp Hội đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam đề ra. Kết quả này có được là nhờ các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả, cùng với tinh thần đoàn kết, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, hội viên, nông dân.

Các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo bền vững. Vai trò của Hội là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét.

z5009982842016_1b11406a48b8c32e8480e399246de7b1.jpg
Ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII phát biểu tại Đại hội

Ngay trước Đại hội, Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Ông Lương Quốc Đoàn khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời, cũng là trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện để Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, tại Đại hội lần này, các đại biểu sẽ đánh giá toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2023 – 2028; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã nghe Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; Báo cáo tóm tắt và phóng sự kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham luận tại Đại hội, ông Nguyễn Huy Anh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La báo cáo tham luận với nội dung ”Kết quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị”. Trong đó, hoạt động tích cực của các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã góp phần cùng cả hệ thống chính trị tỉnh Sơn La, đưa Sơn La từ một tỉnh nghèo, khó khăn đã vươn lên trở thành “Hiện tượng nông nghiệp của cả nước”.

Trong chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Diễn ra trong 3 ngày (25, 26, 27/12), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2023 – 2028; thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; thảo luận, thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028…

Nguồn: Báo Tài nguyên & Môi trường

16:00:58 26-12-2023

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Hiện nay, Đảng và nhà nước đã xác định nông nghiệp là […]

Đối tác của chúng tôi