Sự kiện - chuyên đề:

Nóng: Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành sớm hơn kế hoạch 6 tháng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có văn bản gửi bộ, ngành và UBND tỉnh, thành về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Theo đó, Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn nửa năm so với kế hoạch.

 

Theo đó, Thủ tướng giao các bộ, ngành sớm trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đất đai 2024. Đây là cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép luật này có hiệu lực từ 1/7/2024, thay vì 1/1/2025 như được thông qua tại kỳ họp hồi đầu năm nay.

Ảnh minh họa, nguồn internet.
Nóng: Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành sớm hơn kế hoạch 6 tháng. Ảnh minh họa, nguồn internet.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành sớm trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai và thông tư.

Trước ngày 31/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan trình Chính phủ dự thảo tờ trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm mới, trong đó quy định bảng giá đất được cập nhật hằng năm. Luật Đất đai cũng quy định rõ định giá đất phải bảo đảm nguyên tắc thị trường; tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục; trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Điểm đáng chú ý trong luật là quy định cấp “sổ đỏ” cho đất không giấy tờ mà không vi phạm pháp luật về đất đai. Luật cũng quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội…

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu 5 nhóm nội dung vấn đề mới trong Luật đất đai 2024:

Thứ nhất, đó là các quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Biểu hiện rõ nhất qua việc mở rộng quyền sử dụng đất, tiếp cận đất đai của công dân Việt Nam, chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số.

Nóng: Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành sớm hơn kế hoạch 6 tháng. Ảnh minh họa, nguồn internet.
Nóng: Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành sớm hơn kế hoạch 6 tháng. Ảnh minh họa, nguồn internet.

Thứ hai là liên quan đến tiếp cận đất đai của người dân và DN, có nhiều quy định mới, như thiết kế quy định về thu hồi đất phục vụ cho hạ tầng kinh tế – xã hội, phục vụ sản xuất kinh doanh, thiết kế mới, thể chế hoá đầy đủ Điều 54 của Hiến pháp là chỉ thu hồi đất trong trường hợp thật sự cần thiết; mở rộng cơ chế thoả thuận, mở rộng quỹ đất (như cho dự án có hoạt động lấn biển), quỹ đất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng nhà ở xã hội…

Thứ ba, nhiều quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Như đất sử dụng kết hợp đa mục đích, thu hẹp trường hợp phải xin phép về mục đích sử dụng đất, nhận chuyển đổi đất nông nghiệp để tăng cơ hội tích tụ sản xuất quy mô lớn; nhận chuyển nhượng đất trồng lúa…

Thứ tư là nội dung liên quan tài chính đất đai tách bạch rõ ràng và có một số chính sách ổn định tiền thuê đất.

Thứ năm là quy định nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Điểm đáng chú ý là cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

14:12:54 28-03-2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có văn bản gửi bộ, ngành và UBND tỉnh, thành về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Theo đó, Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn nửa năm so với kế hoạch.   Theo đó, Thủ tướng giao các […]

Đối tác của chúng tôi