Sự kiện - chuyên đề:

Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 5 dự án luật

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 1-2/4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án của 4 luật sửa đổi và 1 dự án luật.

 

Theo kế hoạch chương trình phiên họp, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống mua bán người sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Ảnh quochoi.vn
Ảnh quochoi.vn

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Công chứng sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Bên cạnh đó, cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Sang ngày 2/4/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Đồng thời, cho ý kiến về dự án Luật Phòng không nhân dân. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Cuối cùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Công đoàn sửa đổi. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trình bày tờ trình. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:05:01 31-03-2024

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 1-2/4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án của 4 luật sửa đổi và 1 dự án luật.   Theo kế hoạch chương trình phiên họp, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát […]

Đối tác của chúng tôi