Sự kiện - chuyên đề:

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050: 8 điểm nhấn tạo động lực cho phát triển

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, cụ thể hóa những khát vọng, với 8 điểm nhấn quan trọng.

 

Ngày 5/3, tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, vào ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1735/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 Thái Bình trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng, có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng để Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức trở thành nhân tố nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đồng thời, đến năm 2050 Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng; có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được đảm bảo. Tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế trụ cột có sức cạnh tranh cao…

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050: 8 điểm nhấn tạo động lực cho phát triển
Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050 nhằm cụ thể hóa khát vọng xây dựng Thái Bình trở thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực Đồng bằng sông Hồng – Ảnh minh họa

Đáng chú ý, theo chia sẻ của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải: Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, bài bản, xây dựng trên cơ sở hệ thống thông tin, dữ liệu đầy đủ, đáng tin cậy, giúp đánh giá khách quan, chính xác về hiện trạng cũng như tiềm năng và khả năng phát triển của tỉnh, bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, bản quy hoạch có 8 điểm nhấn quan trọng, “mở ra cánh cửa cho tương lai” và cụ thể hóa khát vọng xây dựng Thái Bình trở thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển, là nơi đáng sống trên chặng đường hội nhập và phát triển. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Thái Bình bởi quy hoạch được phê duyệt là cơ sở pháp lý, động lực thúc đẩy tỉnh khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá mà các nghị quyết đã đề ra.

Thứ nhất, cụ thể hóa khát vọng phát triển: Quy hoạch nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững với mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng; có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức trở thành nhân tố nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển đồng bộ với phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Đến năm 2050, Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được bảo đảm.

Thứ hai, Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 đã xác định tư duy phát triển mới với tầm nhìn dài hạn. Trong đó, quy hoạch xác định rõ quan điểm, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển theo hướng hài hòa và bền vững; Định hình không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ hữu cơ với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực Bắc Trung Bộ. Theo đó, định hướng không gian phát triển gồm 1 trung tâm (là thành phố Thái Bình và vùng phụ cận), 3 không gian kinh tế – xã hội (khu vực ven biển, khu vực ngoại biên và khu vực phía Nam), 3 hành lang kinh tế (hành lang kinh tế phía Đông, hành lang phía Tây Bắc và hành lang kinh tế Đông Bắc – Tây Nam).

Thứ ba, quy hoạch đã “vạch” ra những định hướng lớn tạo đột phá phát triển với 4 trụ cột tăng trưởng gồm: Nông nghiệp được xác định là trụ cột quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời hướng tới xây dựng Thái Bình trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Hồng; xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng hàng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng, đồng thời là địa bàn trung chuyển và trung tâm phân phối hàng hóa của khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ; xây dựng các khu đô thị xanh – sạch – đẹp, trong lành, đáng sống cho người dân; phát triển toàn diện Khu kinh tế Thái Bình thành hạt nhân, là trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Thứ tư, Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 đã xác định 3 khâu đột phá then chốt gồm: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối trong tỉnh và với các trung tâm kinh tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ; xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch và chế biến phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Thứ năm, quy hoạch đã định hướng phát triển đồng bộ, toàn diện về kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh với các mục tiêu cụ thể: Xây dựng 6 nhiệm vụ trọng tâm (đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở các cụm liên kết ngành và kinh tế tuần hoàn; xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh; xây dựng hệ thống đô thị trở thành các trung tâm động lực và lan tỏa phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; thực hiện chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ ngành công nghệ thông tin; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thứ sáu, xây dựng hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại với thành phố Thái Bình là đô thị hạt nhân của tỉnh và là một trong những đô thị lớn của vùng: Thành phố Thái Bình “trở thành đô thị xanh, hiện đại, có bản sắc riêng”, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, thương mại; thành phố cảnh quan 2 bên bờ Trà Lý; mở rộng không gian phát triển của thành phố theo hướng đa chức năng, trong đó mở rộng về phía Đông Bắc để hình thành đô thị cửa ngõ của Khu Kinh tế Thái Bình.

Phát triển hệ thống đô thị theo hướng bền vững, đô thị xanh, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, được quản lý theo mô hình đô thị thông minh phù hợp với điều kiện tự nhiên, hiện trạng và không gian kinh tế – xã hội của tỉnh, trở thành động lực và hỗ trợ phát triển toàn diện công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo mô hình đô thị đa cực gồm đô thị trung tâm và các đô thị tiểu vùng.

Thứ bảy, phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi: Hình thành 3 tuyến cao tốc, gồm: Cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08); đường Vành đai 5 – Hà Nội (CT.39) và tuyến CT.16 phục vụ kết nối Khu kinh tế Thái Bình – Khu đô thị Trà Giang – thành phố Thái Bình với tuyến Vành đai 5 – Hà Nội và vùng kinh tế phía Nam Thủ đô. Các tuyến Quốc lộ: 10, 37, 37B, 39 và 39B thực hiện theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Hệ thống 5 tuyến tỉnh lộ quan trọng, xác định là trục động lực phát triển, kết nối thành phố Thái Bình với các cửa ngõ quan trọng của tỉnh (ĐT.467; ĐT.468; ĐT.454; ĐT.469; ĐT.464).

Đề xuất đầu tư, xây dựng một số cảng sông quan trọng trên sông Hồng, sông Trà Lý, sông Luộc, sông Hóa; bổ sung công năng các cảng chuyên dùng hiện có thành cảng tổng hợp, từng bước đầu tư xây dựng Cảng biển Thái Bình; quy hoạch tuyến đường sắt Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đề xuất hình thành khu cụm cảng hàng không lưỡng dụng phục vụ du lịch, cứu hộ cứu nạn, an ninh quốc phòng khu vực biên giới biển tỉnh Thái Bình sau năm 2030.

Thứ tám, quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra không gian phát triển mới thông qua hoạt động “lấn biển”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, tạo sự phát triển đột phá ở lĩnh vực cảng biển, năng lượng, dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái biển. Đồng thời, mở rộng không gian lấn biển tạo quỹ đất phát triển các khu chức năng quy mô lớn, hình thành không gian công nghiệp – đô thị – dịch vụ – du lịch đồng bộ, hiện đại, cảnh quan sinh thái, zero các-bon ven biển hấp dẫn.

 

Nguồn: Báo Công Thương

09:15:18 05-03-2024

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, cụ thể hóa những khát vọng, với 8 điểm nhấn quan trọng.   Ngày 5/3, tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm […]

Đối tác của chúng tôi